Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwo Powiatowe w Chełmie

Statystyka odwiedzin

Wyszukiwanie
od
do
Tytuł strony Odsłony %
Dane adresowe 309
9.92%
Nabór na stanowiska urzędnicze 261
8.38%
Zamówienia powyżej 130 000 zł 238
7.64%
Ogłoszenia inne 155
4.97%
2022 145
4.65%
Komunikacja i sprawy obywatelskie 133
4.27%
Geodezja i kartografia 132
4.24%
Rolnictwo, Leśnictwo i Ochrona środowiska 81
2.6%
Budownictwo 74
2.37%
2019 74
2.37%
2015 62
1.99%
Plan postępowań o udzielenie zamówienia publicznego 51
1.64%
Struktura organizacyjna 50
1.6%
2023 49
1.57%
VI kadencja 43
1.38%
Wola Korybutowa I, Wola Korybutowa II i Wola Korybutowa - Kolonia, gm. Siedliszcze 42
1.35%
2021 41
1.32%
Zamówienia poniżej 130 000 zł 41
1.32%
Regulamin organizacyjny Starostwa 41
1.32%
Jak załatwić sprawę 35
1.12%
Posiedzenia Rady Powiatu 32
1.03%
Sprawozdania finansowe 31
0.99%
Wojsławice 30
0.96%
2012 24
0.77%
Zarząd Powiatu 24
0.77%
Platforma przetargowa 22
0.71%
Bukowa Wielka i Średni Łan, gm. Sawin 21
0.67%
Busówno, Busówno - Kolonia i Pniówno, gmina Wierzbica 20
0.64%
Interpelacje i zapytania 19
0.61%
Kobyle, gm. Rejowiec 19
0.61%
2020 19
0.61%
2017 17
0.55%
Drogownictwo 17
0.55%
2020 17
0.55%
Raport o stanie Powiatu Chełmskiego 16
0.51%
Programy i plany 16
0.51%
Oświata, kultura i sport 16
0.51%
2014 15
0.48%
2023 14
0.45%
2013 14
0.45%
V kadencja 13
0.42%
Syczyn, gm.Wierzbica 13
0.42%
Nieodpłatna Pomoc Prawna 12
0.39%
Osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Starosty 12
0.39%
IV kadencja 11
0.35%
III kadencja 11
0.35%
Budżet powiatu chełmskiego na 2014 r. 10
0.32%
Zestawienie obrębów w gminach powiatu chełmskiego 10
0.32%
Jednostki organizacyjne 10
0.32%
Redakcja biuletynu 9
0.29%
2022 9
0.29%
Budżet powiatu chełmskiego na 2016 r. 9
0.29%
Wybory 2018 9
0.29%
Chylin Wielki, Tarnów, Wólka Tarnowska, Wygoda gm. Wierzbica 9
0.29%
Wykonanie budżetu powiatu chełmskiego za 2003r. 9
0.29%
Dokumenty do pobrania 9
0.29%
Protokoły 9
0.29%
Wykonanie budżetu powiatu chełmskiego za 2007 r. 9
0.29%
Wólka Czułczycka i Zarzecze, gm. Chełm 8
0.26%
Budżet powiatu chełmskiego na 2007 r. 8
0.26%
Kierownicy Jednostek Organizacyjnych Powiatu 8
0.26%
2011 8
0.26%
Budżet powiatu chełmskiego na 2012 r. 8
0.26%
Oświadczenia majątkowe 8
0.26%
Elektroniczna skrzynka podawcza 8
0.26%
Starosta 8
0.26%
Koordynator do spraw dostępności 7
0.22%
II kadencja 7
0.22%
Radni 7
0.22%
Nowe Depułtycze, gmina Chełm 7
0.22%
2018 7
0.22%
Wykonanie budżetu powiatu chełmskiego za I półrocze 2008 r. 7
0.22%
Stan spraw 7
0.22%
Budżet powiatu chełmskiego na 2022 r. 6
0.19%
Słownik skrótów 6
0.19%
Rzeczy znalezione 6
0.19%
Budżet powiatu chełmskiego na 2004 r. 6
0.19%
Powiatowy Plan Zarządzania Kryzysowego 6
0.19%
2021 6
0.19%
Wicestarosta 6
0.19%
Statut powiatu 6
0.19%
Uchwały Zarządu 5
0.16%
Wykonanie budżetu powiatu chełmskiego za I półrocze 2005r. 5
0.16%
2016 5
0.16%
Protokoły 5
0.16%
Pomoc społeczna 5
0.16%
2018 5
0.16%
Wykonanie budżetu powiatu chełmskiego za 2015 r. 5
0.16%
Protokoły 5
0.16%
Wykonanie budżetu powiatu chełmskiego za 2009 r. 5
0.16%
Zmiany planu finansowego 5
0.16%
Rozięcin, gm. Wojsławice 5
0.16%
Ochrona Danych Osobowych 5
0.16%
Anusin, Stasin Dolny, gm. Siedliszcze 5
0.16%
Zarząd Powiatu 5
0.16%
Uzgadnianie Dokumentacji Projektowej 4
0.13%
Teremiec, gm. Białopole 4
0.13%
Procedury, regulaminy, instrukcje regulujące pracę Starostwa 4
0.13%
Radni 4
0.13%
Petycje 4
0.13%
Budżet powiatu chełmskiego na 2020 r. 4
0.13%
Historia zmian 4
0.13%
Sekretarz Powiatu 4
0.13%
Komunikaty dla wykonawców 4
0.13%
Umorzenia należności pieniężnych 4
0.13%
Dane adresowe 4
0.13%
Budżet powiatu chełmskiego na 2015 r. 4
0.13%
Majdan Nowy gm. Wojsławice 4
0.13%
Kanały technologiczne 4
0.13%
Wykonanie budżetu powiatu chełmskiego za 2013 r. 4
0.13%
Środki pochodzące z Unii Europejskiej 4
0.13%
Wykonanie budżetu powiatu chełmskiego za 2008 r. 4
0.13%
Budżet powiatu chełmskiego na 2010 r. 4
0.13%
Dotacje dla szkół niepublicznych 3
0.1%
Pozwolenia zintegrowane 3
0.1%
Józefin, gmina Chełm i Ochoża - Pniaki, gmina Wierzbica 3
0.1%
Sprawozdanie z realizacji Powiatowego Planu Gospodarki Odpadami 3
0.1%
Wykonanie budżetu powiatu chełmskiego za 2011 r. 3
0.1%
Wykonanie budżetu powiatu chełmskiego za I półrocze 2003r. 3
0.1%
Kamienna Góra, gm. Wierzbica 3
0.1%
Wierzbica, gm. Wierzbica 3
0.1%
Budżet powiatu chełmskiego na 2006 r. 3
0.1%
Informacje nieudostępnione 3
0.1%
Druki oświadczeń 3
0.1%
Komisja Rozwoju Gospodarczego i Integracji Europejskiej 3
0.1%
Kicin, Zabudnowo, Strzelce - Kolonia, Buśno, Białopole, gmina Białopole 3
0.1%
Józefin, gm. Kamień 3
0.1%
Wykonanie budżetu powiatu chełmskiego za I półrocze 2013 r. 3
0.1%
Informacja o stanie środowiska 3
0.1%
Pomoc publiczna 3
0.1%
Olchowiec - Kolonia, gm. Wierzbica 3
0.1%
Dotacje 3
0.1%
Białopole 3
0.1%
Skarbnik Powiatu 3
0.1%
Wykonanie budżetu powiatu chełmskiego za 2005r. 3
0.1%
Krzywice-Kolonia, gm.Chełm 3
0.1%
Wykonanie budżetu powiatu chełmskiego za 2014 r. 3
0.1%
Budżet powiatu chełmskiego na 2013 r. 3
0.1%
Mapa serwisu 3
0.1%
Poręczenia i gwarancje 3
0.1%
eSESJA 3
0.1%
Wykonanie budżetu powiatu chełmskiego za I półrocze 2006 r. 3
0.1%
Budżet powiatu chełmskiego na 2019 r. 3
0.1%
Depułtycze Królewskie - Kolonia, gm. Chełm 3
0.1%
Wykaz stacji kontroli pojazdów 3
0.1%
Wykonanie budżetu powiatu chełmskiego za I półrocze 2007 r. 2
0.06%
Działalność lobbingowa 2
0.06%
gm. Wojsławice 2
0.06%
Zarządzanie kryzysowe 2
0.06%
Sekretarz Powiatu 2
0.06%
Budżet powiatu chełmskiego na 2005 r. 2
0.06%
Budżet powiatu chełmskiego na 2009 r. 2
0.06%
Skarbnik Powiatu 2
0.06%
Terenin, gm. Wierzbica 2
0.06%
Leonów, gm. Rejowiec 2
0.06%
VI kadencja 2
0.06%
2014 2
0.06%
Budżet powiatu chełmskiego na 2018 r. 2
0.06%
Wykonanie budżetu za I półrocze powiatu chełmskiego za 2011 r. 2
0.06%
gm. Dorohusk 2
0.06%
Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku 2
0.06%
Ludwinów, gmina Chełm 2
0.06%
Rejestry publiczne 2
0.06%
Wykonanie budżetu powiatu chełmskiego za 2012 r. 2
0.06%
Komisja Rewizyjna 2
0.06%
Wykonanie budżetu powiatu chełmskiego za I półrocze 2009 r. 2
0.06%
Trościanka, gm. Wojsławice 2
0.06%
Budżet powiatu chełmskiego na 2017 r. 2
0.06%
Budżet powiatu chełmskiego na 2011 r. 2
0.06%
Hruszów, Marynin, Siedliszczki, gm. Rejowiec 2
0.06%
Statystyka odwiedzin 2
0.06%
Raport z realizacji Powiatowego Programu Ochrony Środowiska 2
0.06%
Wykonanie budżetu powiatu chełmskiego za 2010 r. 2
0.06%
Wykonanie budżetu powiatu chełmskiego za I półrocze 2010 r. 2
0.06%
Komisja Budżetu, Rolnictwa, Oświaty i Spraw Społecznych 2
0.06%
Wykonanie budżetu powiatu chełmskiego za 2004r. 2
0.06%
Budżet powiatu chełmskiego na 2021 r. 2
0.06%
Wykonanie budżetu powiatu chełmskiego za I półrocze 2014 r. 2
0.06%
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji 2
0.06%
Wykonanie budżetu powiatu chełmskiego za 2006 r. 1
0.03%
Ogłoszenia 1
0.03%
Budżet powiatu chełmskiego na 2023 r. 1
0.03%
Informacje o biuletynie 1
0.03%
Budżet powiatu chełmskiego na 2008 r. 1
0.03%
Kozia Góra, gm. Wierzbica 1
0.03%