Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwo Powiatowe w Chełmie

Statystyka odwiedzin

Wyszukiwanie
od
do
Tytuł strony Odsłony %
Nabór na stanowiska urzędnicze 308
9.15%
Dane adresowe 255
7.57%
Ogłoszenia inne 209
6.21%
Zamówienia powyżej 130 000 zł 206
6.12%
Komunikacja i sprawy obywatelskie 143
4.25%
Wybory 2024 114
3.39%
Geodezja i kartografia 109
3.24%
Oświata, kultura i sport 107
3.18%
Budownictwo 80
2.38%
2023 66
1.96%
Struktura organizacyjna 62
1.84%
VI kadencja 58
1.72%
Rolnictwo, Leśnictwo i Ochrona środowiska 51
1.51%
2021 38
1.13%
Jak załatwić sprawę 32
0.95%
Zamówienia poniżej 130 000 zł 28
0.83%
2022 28
0.83%
2024 25
0.74%
Plan postępowań o udzielenie zamówienia publicznego 25
0.74%
V kadencja 24
0.71%
2018 24
0.71%
IV kadencja 24
0.71%
2020 23
0.68%
2023 22
0.65%
Terenin, gm. Wierzbica 20
0.59%
III kadencja 20
0.59%
Radni 20
0.59%
2019 19
0.56%
Sprawozdania finansowe 17
0.5%
Interpelacje i zapytania 17
0.5%
Regulamin organizacyjny Starostwa 17
0.5%
Zarząd Powiatu 17
0.5%
Syczyn, gm.Wierzbica 17
0.5%
Nieodpłatna Pomoc Prawna 15
0.45%
2014 15
0.45%
Druki oświadczeń 15
0.45%
2016 15
0.45%
Kicin, Zabudnowo, Strzelce - Kolonia, Buśno, Białopole, gmina Białopole 15
0.45%
II kadencja 14
0.42%
2012 14
0.42%
Wybory 2018 14
0.42%
Osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Starosty 14
0.42%
2020 14
0.42%
Posiedzenia Rady Powiatu 14
0.42%
Petycje 13
0.39%
2015 13
0.39%
Budżet powiatu chełmskiego na 2019 r. 12
0.36%
Budżet powiatu chełmskiego na 2021 r. 12
0.36%
Historia zmian 12
0.36%
Uzgadnianie Dokumentacji Projektowej 12
0.36%
Starosta 12
0.36%
2011 12
0.36%
Komisja Rewizyjna 12
0.36%
2022 12
0.36%
2017 12
0.36%
Radni 12
0.36%
Platforma przetargowa 11
0.33%
Wola Korybutowa I, Wola Korybutowa II i Wola Korybutowa - Kolonia, gm. Siedliszcze 11
0.33%
Wykonanie budżetu powiatu chełmskiego za 2007 r. 11
0.33%
Budżet powiatu chełmskiego na 2012 r. 11
0.33%
Drogownictwo 11
0.33%
Redakcja biuletynu 11
0.33%
Uchwały Zarządu 10
0.3%
Jednostki organizacyjne 10
0.3%
Olchowiec - Kolonia, gm. Wierzbica 10
0.3%
Elektroniczna skrzynka podawcza 10
0.3%
Busówno, Busówno - Kolonia i Pniówno, gmina Wierzbica 10
0.3%
2018 10
0.3%
Rzeczy znalezione 10
0.3%
Raport o stanie Powiatu Chełmskiego 10
0.3%
Ludwinów, gmina Chełm 9
0.27%
2013 9
0.27%
Kierownicy Jednostek Organizacyjnych Powiatu 9
0.27%
2021 9
0.27%
Wykonanie budżetu powiatu chełmskiego za I półrocze 2014 r. 9
0.27%
Zestawienie obrębów w gminach powiatu chełmskiego 9
0.27%
Budżet powiatu chełmskiego na 2015 r. 9
0.27%
Protokoły 9
0.27%
Majdan Nowy gm. Wojsławice 9
0.27%
Stan spraw 9
0.27%
Statut powiatu 8
0.24%
Komisja Rozwoju Gospodarczego i Integracji Europejskiej 8
0.24%
Budżet powiatu chełmskiego na 2020 r. 8
0.24%
Józefin, gmina Chełm i Ochoża - Pniaki, gmina Wierzbica 8
0.24%
Wykaz stacji kontroli pojazdów 8
0.24%
Programy i plany 8
0.24%
Budżet powiatu chełmskiego na 2006 r. 8
0.24%
Budżet powiatu chełmskiego na 2011 r. 8
0.24%
Protokoły 8
0.24%
Wykonanie budżetu powiatu chełmskiego za 2012 r. 8
0.24%
Raport z realizacji Powiatowego Programu Ochrony Środowiska 8
0.24%
Wykonanie budżetu powiatu chełmskiego za 2013 r. 8
0.24%
Wojsławice 8
0.24%
Oświadczenia majątkowe 7
0.21%
Koordynator do spraw dostępności 7
0.21%
Bukowa Wielka i Średni Łan, gm. Sawin 7
0.21%
Dotacje dla szkół niepublicznych 7
0.21%
Budżet powiatu chełmskiego na 2008 r. 7
0.21%
Wicestarosta 7
0.21%
Pozwolenia zintegrowane 7
0.21%
Nowe Depułtycze, gmina Chełm 7
0.21%
Budżet powiatu chełmskiego na 2013 r. 7
0.21%
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji 7
0.21%
Budżet powiatu chełmskiego na 2004 r. 7
0.21%
Wykonanie budżetu powiatu chełmskiego za 2014 r. 7
0.21%
Wykonanie budżetu powiatu chełmskiego za 2009 r. 7
0.21%
Protokoły 7
0.21%
Trościanka, gm. Wojsławice 7
0.21%
eSESJA 7
0.21%
Wykonanie budżetu powiatu chełmskiego za I półrocze 2007 r. 6
0.18%
Zmiany planu finansowego 6
0.18%
Zarząd Powiatu 6
0.18%
Działalność lobbingowa 6
0.18%
Anusin, Stasin Dolny, gm. Siedliszcze 6
0.18%
Wykonanie budżetu powiatu chełmskiego za I półrocze 2013 r. 6
0.18%
Wykonanie budżetu powiatu chełmskiego za I półrocze 2005r. 6
0.18%
Procedury, regulaminy, instrukcje regulujące pracę Starostwa 6
0.18%
Wykonanie budżetu powiatu chełmskiego za 2004r. 6
0.18%
Budżet powiatu chełmskiego na 2014 r. 6
0.18%
Rejestry publiczne 6
0.18%
Kanały technologiczne 6
0.18%
Budżet powiatu chełmskiego na 2017 r. 6
0.18%
Dokumenty do pobrania 6
0.18%
Wierzbica, gm. Wierzbica 6
0.18%
Budżet powiatu chełmskiego na 2009 r. 6
0.18%
Wykonanie budżetu powiatu chełmskiego za 2006 r. 6
0.18%
Wykonanie budżetu powiatu chełmskiego za I półrocze 2008 r. 6
0.18%
Dotacje 6
0.18%
Budżet powiatu chełmskiego na 2022 r. 6
0.18%
Rozięcin, gm. Wojsławice 6
0.18%
Kobyle, gm. Rejowiec 6
0.18%
Wykonanie budżetu powiatu chełmskiego za I półrocze 2003r. 5
0.15%
Kozia Góra, gm. Wierzbica 5
0.15%
Budżet powiatu chełmskiego na 2007 r. 5
0.15%
VI kadencja 5
0.15%
Wólka Czułczycka i Zarzecze, gm. Chełm 5
0.15%
Chylin Wielki, Tarnów, Wólka Tarnowska, Wygoda gm. Wierzbica 5
0.15%
Wykonanie budżetu powiatu chełmskiego za I półrocze 2009 r. 5
0.15%
Wykonanie budżetu powiatu chełmskiego za 2011 r. 5
0.15%
Sekretarz Powiatu 5
0.15%
2014 5
0.15%
Środki pochodzące z Unii Europejskiej 5
0.15%
Wykonanie budżetu za I półrocze powiatu chełmskiego za 2011 r. 5
0.15%
Budżet powiatu chełmskiego na 2018 r. 5
0.15%
Wykonanie budżetu powiatu chełmskiego za I półrocze 2010 r. 5
0.15%
Skarbnik Powiatu 5
0.15%
Józefin, gm. Kamień 5
0.15%
Depułtycze Królewskie - Kolonia, gm. Chełm 5
0.15%
Budżet powiatu chełmskiego na 2005 r. 5
0.15%
Wykonanie budżetu powiatu chełmskiego za 2003r. 5
0.15%
Wykonanie budżetu powiatu chełmskiego za 2015 r. 5
0.15%
Budżet powiatu chełmskiego na 2010 r. 5
0.15%
Ochrona Danych Osobowych 5
0.15%
Skarbnik Powiatu 5
0.15%
Statystyka odwiedzin 5
0.15%
Wykonanie budżetu powiatu chełmskiego za 2005r. 5
0.15%
Wykonanie budżetu powiatu chełmskiego za 2010 r. 5
0.15%
Poręczenia i gwarancje 5
0.15%
Umorzenia należności pieniężnych 5
0.15%
Pomoc publiczna 5
0.15%
Mapa serwisu 5
0.15%
Wykonanie budżetu powiatu chełmskiego za I półrocze 2006 r. 5
0.15%
gm. Dorohusk 5
0.15%
Wykonanie budżetu powiatu chełmskiego za 2008 r. 5
0.15%
Budżet powiatu chełmskiego na 2016 r. 5
0.15%
Scalenia gruntów 4
0.12%
Sprawozdanie z realizacji Powiatowego Planu Gospodarki Odpadami 4
0.12%
Komunikaty dla wykonawców 4
0.12%
Hruszów, Marynin, Siedliszczki, gm. Rejowiec 4
0.12%
Białopole 4
0.12%
Informacje nieudostępnione 4
0.12%
Powiatowy Plan Zarządzania Kryzysowego 4
0.12%
Leonów, gm. Rejowiec 4
0.12%
Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku 4
0.12%
Zarządzanie kryzysowe 4
0.12%
Sekretarz Powiatu 4
0.12%
Informacja o stanie środowiska 4
0.12%
gm. Wojsławice 4
0.12%
Krzywice-Kolonia, gm.Chełm 4
0.12%
Dane adresowe 4
0.12%
Teremiec, gm. Białopole 4
0.12%
Kamienna Góra, gm. Wierzbica 4
0.12%
Słownik skrótów 4
0.12%
Pomoc społeczna 3
0.09%
Komisja Budżetu, Rolnictwa, Oświaty i Spraw Społecznych 3
0.09%
Budżet powiatu chełmskiego na 2023 r. 2
0.06%
Komisje 1
0.03%
Ochrona środowiska 1
0.03%
Budżet powiatu chełmskiego na 2024 r. 1
0.03%