Kierownicy Jednostek Organizacyjnych Powiatu

Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Dubience
Oświadczenie majątkowe - powołanie na stanowisko
Dom Pomocy Społecznej w Nowinach
Oświadczenie majątkowe za 2015 rok
Oświadczenie majątkowe za rok 2014
Oświadczenie majątkowe za rok 2013
Zespół Szkół w Dubience
Oświadczenie majątkowe za rok 2019
Oświadczenie majątkowe - objęcie stanowiska
Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Dubience
Oświadczenie majątkowe za rok 2013
Oświadczenie majątkowe - ustanie zatrudnienia na stanowisku
Oświadczenie majątkowe za rok 2014
Wielofunkcyjna placówka opiekuńczo - wychowawcza Dom Dziecka w Dubience
Oświadczenie majątkowe za rok 2017 - powołanie na stanowisko
Wydział Komunikacji i Spraw Obywatelskich
Nadanie upoważnienia
Zespół Szkół w Dubience
Oświadczenie majątkowe - ustanie zatrudnienia na stanowisku
Oświadczenie majątkowe za rok 2016
Oświadczenie majątkowe za 2015 rok
Oświadczenie majątkowe za rok 2014
Oświadczenie majątkowe za rok 2013
Dom Pomocy Społecznej w Kaniem
Oświadczenie majątkowe za rok 2019
Oświadczenie majątkowe za rok 2018
Oświadczenie majątkowe za rok 2017
Oświadczenie majątkowe za rok 2016
Oświadczenie majątkowe za 2015 rok
Oświadczenie majątkowe za rok 2014
Oświadczenie majątkowe za rok 2013
Oświadczenie majątkowe za rok 2013
Powiatowy Urząd Pracy w Chełmie
Oświadczenie majątkowe za rok 2019
Oświadczenie majątkowe za rok 2018
Oświadczenie majątkowe za rok 2017
Oświadczenie majątkowe za rok 2016
powołanie na stanowisko
Wielofunkcyjna placówka opiekuńczo-wychowawcza Dom Dziecka w Siedliszczu
Oświadczenie majątkowe za rok 2019
Oświadczenie majątkowe za rok 2018
Oświadczenie majątkowe za rok 2017
Oświadczenie majątkowe za rok 2016
Oświadczenie majątkowe za 2015 rok
Oświadczenie majątkowe za rok 2014
Oświadczenie majątkowe za rok 2013
Wydział Komunikacji i Spraw Obywatelskich
Nadanie upoważnienia
Oświadczenie majątkowe za rok 2019
Oświadczenie majątkowe za rok 2018
Oświadczenie majątkowe za rok 2017
Oświadczenie majątkowe za rok 2016
Oświadczenie majątkowe za rok 2015
Wielofunkcyjna placówka opiekuńczo - wychowawcza Dom Dziecka w Dubience
Oświadczenie majątkowe za rok 2017- powołanie na stanowisko
Oświadczenie majątkowe za rok 2017 - ustanie zatrudnienia
Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Dorohusku
Oświadczenie majątkowe za rok 2019
Oświadczenie majątkowe za rok 2018
Oświadczenie majątkowe za rok 2017
Oświadczenie majątkowe za rok 2016
Oświadczenie majątkowe za 2015 rok
Oświadczenie majątkowe za rok 2014
Oświadczenie majątkowe za rok 2013
Dom Pomocy Społecznej w Nowinach
Oświadczenie majątkowe za rok 2019
Oświadczenie majątkowe za rok 2018
Oświadczenie majątkowe za rok 2017
Oświadczenie majątkowe za rok 2016
Oświadczenie majątkowe - zatrudnienie
Oświadczenie majątkowe za 2015 rok
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Chełmie
zatrudnienie na stanowisku
Oświadczenie majątkowe za rok 2019
Oświadczenie majątkowe za rok 2018
Oświadczenie majątkowe za rok 2017
Oświadczenie majątkowe za rok 2016
Oświadczenie majątkowe za 2015 rok
Dom Pomocy Społecznej w Nowinach
Oświadczenie majątkowe - objęcie stanowiska
Wydział Komunikacji i Spraw Obywatelskich
Oświadczenie majątkowe za rok 2019
Oświadczenie majątkowe za rok 2018
Oświadczenie majątkowe za rok 2017
Oświadczenie majątkowe za rok 2016
Oświadczenie majątkowe za rok 2015
Wydział Komunikacji
Oświadczenie majątkowe za rok 2013
Wielofunkcyjna placówka opiekuńczo - wychowawcza Dom Dziecka w Dubience
Oświadczenie majątkowe - ustanie zatrudnienia na stanowisku
Oświadczenie majątkowe za rok 2017
Oświadczenie majątkowe za rok 2016
Oświadczenie majątkowe za 2015 rok
Oświadczenie majątkowe za rok 2014
Oświadczenie majątkowe za rok 2013
Wydział Komunikacji i Spraw Obywatelskich
Nadanie upoważnienia
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Chełmie
Oświadczenie majątkowe za rok 2018
Oświadczenie majątkowe za rok 2017
Oświadczenie majątkowe za rok 2016
Oświadczenie za 2015 rok
Oświadczenie majątkowe za rok 2014
Oświadczenie majątkowe za rok 2013
Wydział Komunikacji i Spraw Obywatelskich
Oświadczenie majątkowe za rok 2019
Oświadczenie majątkowe za rok 2018
Oświadczenie majątkowe za rok 2017
Oświadczenie majątkowe za rok 2016
Oświadczenie majątkowe za rok 2015
Wydział Komunikacji
Oświadczenie majątkowe za rok 2014
Oświadczenie majątkowe za rok 2013
Wydział Komunikacji i Spraw Obywatelskich
Nadanie upoważnienia
Dom Pomocy Społecznej w Chojnie Nowym Pierwszym
Oświadczenie majątkowe za rok 2019
Oświadczenie majątkowe za rok 2018
Oświadczenie majątkowe za rok 2017
Oświadczenie majątkowe za rok 2016
Oświadczenie majątkowe za 2015 rok
Oświadczenie majątkowe za rok 2014
Oświadczenie majątkowe za rok 2013
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Chełmie
cofnięcie upoważnienia
Oświadczenie majątkowe - zatrudnienie
Wydział Komunikacji
Oświadczenie majątkowe - ustanie zatrudnienia na stanowisku
Oświadczenie majątkowe za rok 2014
Oświadczenie majątkowe za rok 2013
Zespół Szkół w Siedliszczu
Oświadczenie majątkowe za rok 2019
Oświadczenie majątkowe za rok 2018
Oświadczenie majątkowe za rok 2017
Oświadczenie majątkowe za rok 2016
Oświadczenie majątkowe za 2015 rok
Oświadczenie majątkowe za rok 2014
Oświadczenie majątkowe za rok 2013
Wydział Komunikacji i Spraw Obywatelskich
Oświadczenie majątkowe za rok 2019
Oświadczenie majątkowe za rok 2018
Oświadczenie majątkowe za rok 2017
Oświadczenie majątkowe za rok 2016
Oświadczenie majątkowe - zatrudnienie
Oświadczenie majątkowe za rok 2015
Wydział Komunikacji i Spraw Obywatelskich
Oświadczenie majątkowe za rok 2019
Oświadczenie majątkowe za rok 2018
oświadczenie majątkowe - powołanie na stanowisko
Oświadczenie majątkowe za rok 2017
Oświadczenie majątkowe za rok 2016
Oświadczenie majątkowe za rok 2015
Wydział Komunikacji
Oświadczenie majątkowe za rok 2014
Oświadczenie majątkowe za rok 2013
Zespół Szkół Publicznych im Mikołaja Reja w Rejowcu
Powołanie na stanowisko
Oświadczenie majątkowe - ustanie zatrudnienia na stanowisku
Oświadczenie majątkowe za rok 2018
Wydział Komunikacji i Spraw Obywatelskich
Oświadczenie majątkowe za rok 2019
Oświadczenie majątkowe za rok 2018
Oświadczenie majątkowe za rok 2017
Oświadczenie majątkowe za rok 2016
Oświadczenie majątkowe za rok 2015
Wydział Komunikacji
Oświadczenie majątkowe za rok 2013
Powiatowy Urząd Pracy w Chełmie
Oświadczenie majątkowe za 2015 rok
Powiatowy Urząd Pracy w Chełmie
Oświadczenie majątkowe za rok 2017
Zespół Szkół w Dubience
Oświadczenie majątkowe - ustanie zatrudnienia
Oświadczenie majątkowe za rok 2018
Oświadczenie majątkowe za rok 2017- objęcie stanowiska
Oświadczenie majątkowe za rok 2017
Oświadczenie majątkowe za rok 2016