Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwo Powiatowe w Chełmie

Kierownicy Jednostek Organizacyjnych Powiatu

Szczegółowe wyszukiwanie
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Pławanicach
Oświadczenie majątkowe za rok 2021
Stanowisko pracownika - dyrektor Poradni Psychologiczo-Pedagogicznej w Pławanicach
Oświadczenie majątkowe za rok 2020
Stanowisko pracownika - dyrektor
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Wierzbicy
Oświadczenie majątkowe - ustanie zatrudnienia
Stanowisko pracownika - dyrektor
Oświadczenie majątkowe za rok 2020
Stanowisko pracownika - dyrektor
Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Dubience
Oświadczenie majątkowe - powołanie na stanowisko
Stanowisko pracownika - dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Dubience
Liceum Ogólnokształcące w Dubience
Oświadczenie majątkowe za rok 2021
Stanowisko pracownika - p. o. dyrektora Liceum w Dubience
Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Dorohusku
Oświadczenie majątkowe za rok 2020
Stanowisko pracownika - p. o. dyrektora
Zespół Szkół w Dubience
Oświadczenie majątkowe za rok 2019
Stanowisko pracownika - p.o.dyrektora
Oświadczenie majątkowe - objęcie stanowiska
Stanowisko pracownika - p. o. dyrektora
Wielofunkcyjna placówka opiekuńczo - wychowawcza Dom Dziecka w Dubience
Oświadczenie majątkowe za rok 2017 - powołanie na stanowisko
Stanowisko pracownika - p. o. dyrektora Domu Dzieckał w Dubience
Wydział Komunikacji i Spraw Obywatelskich
Oświadczenie majątkowe za rok 2021
Stanowisko pracownika - podinspektor w Wydziale Komunikacji i Spraw Obywatelskich
Nadanie upoważnienia
Stanowisko pracownika - podinspektor w Wydziale Komunikacji i Spraw Obywatelskich
Oświadczenie majątkowe za rok 2020
Stanowisko pracownika - podinspektor w Wydziale Komunikacji i Spraw Obywatelskich
Zespół Szkół w Dubience
Oświadczenie majątkowe - ustanie zatrudnienia na stanowisku
Stanowisko pracownika - Dyrektor Domu Dziecka w Dubience
Oświadczenie majątkowe za rok 2016
Stanowisko pracownika - Dyrektor Zespołu Szkół w Dubience
Dom Pomocy Społecznej w Rejowcu
Oświadczenie majątkowe za rok 2021
Stanowisko pracownika - Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Rejowcu
Oświadczenie majątkowe - objęcie stanowiska
Stanowisko pracownika - Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Rejowcu
Dom Pomocy Społecznej w Kaniem
Oświadczenie majątkowe za rok 2020
Stanowisko pracownika - dyrektor
Oświadczenie majątkowe za rok 2019
Stanowisko pracownika - dyrektor
Oświadczenie majątkowe za rok 2018
Stanowisko pracownika - Dyrektor
Oświadczenie majątkowe za rok 2017
Stanowisko pracownika - Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Kaniem
Oświadczenie majątkowe za rok 2016
Stanowisko pracownika - Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Kaniem
Oświadczenie majątkowe - ustanie zatrudnienia
Stanowisko pracownika - Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Kaniem
Powiatowy Urząd Pracy w Chełmie
Oświadczenie majątkowe za rok 2021
Stanowisko pracownika - p. o. dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy
Oświadczenie majątkowe za rok 2020
Stanowisko pracownika - p. o. dyrektora
Oświadczenie majątkowe za rok 2019
Stanowisko pracownika - p.o.dyrektora
Oświadczenie majątkowe za rok 2018
Stanowisko pracownika - Dyrektor
Oświadczenie majątkowe za rok 2017
Stanowisko pracownika - p. o. dyrekrora Powiatowego Urzędu Pracy
powołanie na stanowisko
Stanowisko pracownika - Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy
Oświadczenie majątkowe za rok 2016
Stanowisko pracownika - Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Wierzbicy
Oświadczenie majątkowe za rok 2021
Stanowisko pracownika - p. o. dyrektora Poradni Psychologiczo-Pedagogicznej w Wierzbicy
Oświadczenie majątkowe w związku z ustaniem zatrudnienia na stanowisku
Stanowisko pracownika - p. o. dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Wierzbicy
Oświadczenie majątkowe - objęcie stanowiska
Stanowisko pracownika - dyrektor
Wielofunkcyjna placówka opiekuńczo-wychowawcza Dom Dziecka w Siedliszczu
Oświadczenie majątkowe za rok 2021
Stanowisko pracownika - dyrektor Domu Dziecka w Siedliszczu
Oświadczenie majątkowe za rok 2020
Stanowisko pracownika - dyrektor
Oświadczenie majątkowe za rok 2019
Stanowisko pracownika - dyrektor
Oświadczenie majątkowe za rok 2018
Stanowisko pracownika - Dyrektor
Oświadczenie majątkowe za rok 2017
Stanowisko pracownika - Dyrektor Domu Dziecka
Oświadczenie majątkowe za rok 2016
Stanowisko pracownika - Dyrektor Domu Dziecka w Siedliszczu
Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Rejowcu Fabrycznym
Oświadczenie majątkowe za rok 2021
Stanowisko pracownika - dyrektor Poradni Psychologiczo-Pedagogicznej w Rejowcu Fabrycznym
Oświadczenie majątkowe za rok 2020
Stanowisko pracownika - dyrektor
Oświadczenie majątkowe za rok 2019
Stanowisko pracownika - dyrektor
Oświadczenie majątkowe za rok 2018
Stanowisko pracownika - Dyrektor
Oświadczenia majątkowe za rok 2017
Stanowisko pracownika - Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Rejowcu Fabrycznym
Oświadczenie majątkowe za rok 2016
Stanowisko pracownika - Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Rejowcu Fabrycznym
Wydział Komunikacji i Spraw Obywatelskich
oświadczenie majątkowe za rok 2020
Stanowisko pracownika - podinspektor w Wydziale Komunikacji i Spraw Obywatelskich
Oświadczenie majątkowe za rok 2019
Stanowisko pracownika - podinspektor
Oświadczenie majątkowe za rok 2018
Stanowisko pracownika - Podinspektor
Oświadczenie majątkowe za rok 2017
Stanowisko pracownika - Podinspektor w Starostwie Powiatowym
Oświadczenie majątkowe za rok 2016
Stanowisko pracownika - Podinspektor w Starostwie Powiatowym
Wielofunkcyjna placówka opiekuńczo - wychowawcza Dom Dziecka w Dubience
Oświadczenie majątkowe za rok 2017 - ustanie zatrudnienia
Stanowisko pracownika - p. o. dyrektora Domu Dzieckał w Dubience
Oświadczenie majątkowe za rok 2017- powołanie na stanowisko
Stanowisko pracownika - p. o. dyrektora domu Dzieckał w Dubience
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Wierzbicy
Oświadczenie majątkowe w związku z powołaniem na stanowisko.
Stanowisko pracownika - p. o. dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Wierzbicy
Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Dorohusku
Oświadczenie majątkowe za rok 2021
Stanowisko pracownika - dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Dorohusku
Oświadczenie majątkowe za rok 2020
Stanowisko pracownika - dyrektor
Oświadczenie majątkowe za rok 2019
Stanowisko pracownika - dyrektor
Oświadczenie majątkowe za rok 2018
Stanowisko pracownika - Dyrektor
Oświadczenie majątkowe za rok 2017
Stanowisko pracownika - Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Dorohusku
Oświadczenie majątkowe za rok 2016
Stanowisko pracownika - Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Dorohusku
Dom Pomocy Społecznej w Nowinach
Oświadczenie majątkowe za rok 2020
Stanowisko pracownika - dyrektor
Oświadczenie majątkowe za rok 2019
Stanowisko pracownika - dyrektor
Oświadczenie majątkowe za rok 2018
Stanowisko pracownika - Dyrektor
Oświadczenie majątkowe za rok 2017
Stanowisko pracownika - Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Nowinach
Oświadczenie majątkowe za rok 2016
Stanowisko pracownika - Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Nowinach
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Chełmie
Oświadczenie majątkowe za rok 2019
Stanowisko pracownika - p.o.dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
Oświadczenie majątkowe za rok 2021
Stanowisko pracownika - p. o. dyrektora do 21 lutego 2022 r.
Oświadczenie majątkowe za rok 2020
Stanowisko pracownika - p. o. dyrektora
Oświadczenie majątkowe za rok 2018
Stanowisko pracownika - Dyrektor
Oświadczenie majątkowe za rok 2017
Stanowisko pracownika - Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
Oświadczenie majątkowe za rok 2016
Stanowisko pracownika - Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
ustanie zatrudnienia na stanowisku z dniem 21 lutego 2022 r.
Stanowisko pracownika - p. o. dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
Dom Pomocy Społecznej w Nowinach
Oświadczenie majątkowe za rok 2021
Stanowisko pracownika - dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Nowinach
Oświadczenie majątkowe za rok 2020
Stanowisko pracownika - dyrektor na czas zastępstawa
Oświadczenie majątkowe - objęcie stanowiska
Stanowisko pracownika - dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Nowinach
Wydział Komunikacji i Spraw Obywatelskich
Oświadczenie majątkowe za rok 2021
Stanowisko pracownika - dyrektor Wydziału Komunikacji i Spraw Obywatelskich
Oświadczenie majątkowe za rok 2020
Stanowisko pracownika - dyrektor Wydziału
Oświadczenie majątkowe za rok 2019
Stanowisko pracownika - dyrektor
Oświadczenie majątkowe za rok 2018
Stanowisko pracownika - Dyrektor
Oświadczenie majątkowe za rok 2017
Oświadczenie majątkowe za rok 2016
Stanowisko pracownika - Dyrektor wydziału w Starostwie Powiatowym
Wielofunkcyjna placówka opiekuńczo - wychowawcza Dom Dziecka w Dubience
Oświadczenie majątkowe - ustanie zatrudnienia na stanowisku
Stanowisko pracownika - Dyrektor Domu Dziecka w Dubience
Oświadczenie majątkowe za rok 2017
Stanowisko pracownika - Dyrektor Domu Dziecka w Dubience
Oświadczenie majątkowe za rok 2016
Stanowisko pracownika - Dyrektor Domu Dziecka w Dubience
Wydział Komunikacji i Spraw Obywatelskich
Oświadczenie majątkowe za rok 2021
Stanowisko pracownika - podinspektor w Wydziale Komunikacji i Spraw Obywatelskich
Nadanie upoważnienia
Stanowisko pracownika - podinspektor w Wydziale Komunikacji i Spraw Obywatelskich
Oświadczenie majątkowe za rok 2020
Stanowisko pracownika - podinspektor w Wydziale Komunikacji i Spraw Obywatelskich
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Chełmie
Oświadczenie majątkowe za rok 2021
Stanowisko pracownika - dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Chełmie
Oświadczenie majątkowe za rok 2018
Stanowisko pracownika - Dyrektor
Oświadczenie majątkowe za rok 2017
Stanowisko pracownika - Dyrekror Powiatowego Urzędu Pracy
Oświadczenie majątkowe za rok 2016
Stanowisko pracownika - Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
Wznowienie zatrudnienia
Stanowisko pracownika - Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Chełmie
Wydział Komunikacji i Spraw Obywatelskich
Oświadczenie majątkowe za rok 2021
Stanowisko pracownika - inspektor w Wydziale Komunikacji i Spraw Obywatelskich
Oświadczenie majątkowe za rok 2020
Stanowisko pracownika - inspektor w Wydziale Komunikacji i Spraw Obywatelskich
Oświadczenie majątkowe za rok 2019
Stanowisko pracownika - inspektor
Oświadczenie majątkowe za rok 2018
Stanowisko pracownika - Inspektor
Oświadczenie majątkowe za rok 2017
Stanowisko pracownika - Inspektor w Starostwie Powiatowym
Oświadczenie majątkowe za rok 2016
Stanowisko pracownika - Inspektor w Starostwie Powiatowym
Wydział Komunikacji i Spraw Obywatelskich
Nadanie upoważnienia
Stanowisko pracownika - podinspektor w Wydziale Komunikacji i Spraw Obywatelskich
Oświadczenie majątkowe za rok 2021
Stanowisko pracownika - podinspektor w Wydziale Komunikacji i Spraw Obywatelskich
Oświadczenie majątkowe za rok 2020
Stanowisko pracownika - podinspektor w Wydziale Komunikacji i Spraw Obywatelskich
Dom Pomocy Społecznej w Chojnie Nowym Pierwszym
Oświadczenie majątkowe za rok 2021
Stanowisko pracownika - Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Chojnie Nowym Pierwszym
Oświadczenie majątkowe za rok 2020
Stanowisko pracownika - dyrektor
Oświadczenie majątkowe za rok 2019
Stanowisko pracownika - dyrektor
Oświadczenie majątkowe za rok 2018
Stanowisko pracownika - Dyrektor
Oświadczenie majątkowe za rok 2017
Stanowisko pracownika - Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Chojnie Nowym Pierwszy
Oświadczenie majątkowe za rok 2016
Stanowisko pracownika - Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Chojnie Nowym Pierwszym
Zespół Szkół w Siedliszczu
Oświadczenie majątkowe w związku z ustaniem zatrudnienia na stanowisku
Stanowisko pracownika - Dyrektor Zespołu Szkół w Siedliszczu
Oświadczenie majątkowe za rok 2021
Stanowisko pracownika - dyrektor Zespołu Szkłó w Siedliszczu
Oświadczenie majątkowe za rok 2020
Stanowisko pracownika - dyrektor
Oświadczenie majątkowe za rok 2019
Stanowisko pracownika - dyrektor
Oświadczenie majątkowe za rok 2018
Stanowisko pracownika - Dyrektor
Oświadczenie majątkowe za rok 2017
Stanowisko pracownika - Dyrektor Zespoł Szkół w Siedliszczu
Oświadczenie majątkowe za rok 2016
Stanowisko pracownika - Dyrektor Zespołu Szkół w Siedliszczu
Oświadczenie majątkowe w związku z podjęciem zatrudnienia na stanowisku
Stanowisko pracownika - p. o. dyrektora Zespołu Szkół w Siedliszczu
Wydział Komunikacji i Spraw Obywatelskich
Oświadczenie majątkowe za rok 2021
Stanowisko pracownika - inspektor w Wydziale Komunikacji i Spraw Obywatelskich
Oświadczenie majątkowe za rok 2020
Stanowisko pracownika - podinspektor w Wydziale Komunikacji i Spraw Obywatelskich
Oświadczenie majątkowe za rok 2019
Stanowisko pracownika - inspektor
Oświadczenie majątkowe za rok 2018
Stanowisko pracownika - Inspektor
Oświadczenie majątkowe za rok 2017
Stanowisko pracownika - Inspektor w Starostwie Powiatowym
Oświadczenie majątkowe za rok 2016
Stanowisko pracownika - Inspektor w Starostwie Powiatowym
Wydział Komunikacji i Spraw Obywatelskich
Oświadczenie majątkowe za rok 2021
Stanowisko pracownika - zastępca dyrektora Wydziału Komunikacji i Spraw Obywatelskich
Oświadczenie majątkowe za rok 2020
Stanowisko pracownika - zastępca dyrektora Wydziału
Oświadczenie majątkowe za rok 2019
Stanowisko pracownika - zastępca dyrektora
oświadczenie majątkowe - powołanie na stanowisko
Stanowisko pracownika - zastępca dyrektora
Oświadczenie majątkowe za rok 2018
Stanowisko pracownika - Zastępca dyrektora
Oświadczenie majątkowe za rok 2017
Stanowisko pracownika - Inspektor w Starostwie Powiatowym
Oświadczenie majątkowe za rok 2016
Stanowisko pracownika - Inspektor w Starostwie Powiatowym
Zespół Szkół Publicznych im Mikołaja Reja w Rejowcu
Powołanie na stanowisko
Stanowisko pracownika - Dyrektor Zespołu Szkół Publicznych im. Mikołaja Reja w rejowcu
Oświadczenie majątkowe - ustanie zatrudnienia na stanowisku
Stanowisko pracownika - dyrektor
Oświadczenie majątkowe za rok 2018
Stanowisko pracownika - Dyrektor
Zespół Szkół w Siedliszczu
Oświadczenie majątkowe w związku z podjęciem zatrudnienia na stanowisku
Stanowisko pracownika - p. o. dyrektora Zespołu Szkół w Siedliszczu
Oświadczenie majątkowe w związku z ustaniem zatrudnienia na stanowisku
Stanowisko pracownika - p. o. dyrektora Zespołu Szkół w Siedliszczu
Wydział Komunikacji i Spraw Obywatelskich
Oświadczenie majątkowe za rok 2021
Stanowisko pracownika - inspektor w Wydziale Komunikacji i Spraw Obywatelskich
Oświadczenie majątkowe za rok 2020
Stanowisko pracownika - inspektor w Wydziale Komunikacji i Spraw Obywatelskich
Oświadczenie majątkowe za rok 2019
Stanowisko pracownika - inspektor
Oświadczenie majątkowe za rok 2018
Stanowisko pracownika - Inspektor
Oświadczenie majątkowe za rok 2017
Stanowisko pracownika - Inspektor w Starostwie Powiatowym
Oświadczenie majątkowe za rok 2016
Stanowisko pracownika - Inspektor w Starostwie Powiatowym
Wydział Komunikacji i Spraw Obywatelskich
Oświadczenie majątkowe za rok 2021
Stanowisko pracownika - podinspektor w Wydziale Komunikacji i Spraw Obywatelskich
Powiatowy Urząd Pracy w Chełmie
Oświadczenie majątkowe za rok 2017
Stanowisko pracownika - Inspektor w Powiatowym Urzędzie Pracy
Zespół Szkół w Dubience
Oświadczenie majątkowe - ustanie zatrudnienia
Stanowisko pracownika - dyrektor
Oświadczenie majątkowe za rok 2018
Stanowisko pracownika - Dyrektor
Oświadczenie majątkowe za rok 2017- objęcie stanowiska
Stanowisko pracownika - p. o. dyrektora Zespołu Szkół w Dubience
Oświadczenie majątkowe za rok 2017
Stanowisko pracownika - p. o. dyrektora Zespołu Szkół w Dubience
Oświadczenie majątkowe za rok 2016
Stanowisko pracownika - p. o. dyrektora Zespołu Szkół w Dubience