Zarząd Powiatu

Członek Zarządu Powiatu w Chełmie
Oświadczenie majątkowe - koniec V kadencji
Oświadczenie majątkowe za rok 2017
Oświadczenie majątkowe za rok 2016
Oświadczenie majątkowe za 2015 rok
Oświadczenie majątkowe - początek V kadencji
Oświadczenie majątkowe za rok 2014
Członek Zarządu Powiatu w Chełmie
Oświadczenie majątkowe -koniec IV kadencji
Starosta
Oświadczenie majątkowe za 2013 rok
Starosta
Oświadczenie majątkowe za rok 2019
Oświadczenie majątkowe za rok 2018
Oświadczenie majątkowe - koniec V kadencji
Oświadczenie majątkowe - początek VI kadencji
Oświadczenie majątkowe za rok 2017
Oświadczenie majątkowe za rok 2016
Oświadczenie majątkowe za rok 2015
Oświadczenie majątkowe - początek V kadencji
Oświadczenie majątkowe za rok 2014
Członek Zarządu Powiatu w Chełmie
Oświadczenie majątkowe - zakończenie IV kadencji
Oświadczenie majątkowe za 2013 rok
Członek Zarządu Powiatu w Chełmie
Oświadczenie majątkowe - koniec V kadencji
Oświadczenie majątkowe za rok 2017
Oświadczenie majątkowe za rok 2016
Oświadczenie majątkowe za 2015 rok
Oświadczenie majątkowe -koniec IV kadencji
kwiecień 2015
Oświadczenie majątkowe - początek V kadencji
Członek Zarządu Powiatu w Chełmie
Oświadczenie majątkowe - zakończenie IV kadencji
Oświadczenie majątkowe -koniec IV kadencji
Oświadczenie majątkowe za 2013 rok
Członek Zarządu Powiatu w Chełmie
Oświadczenie majątkowe za rok 2019
Oświadczenie majątkowe za 2018 r.
Oświadczenie majątkowe - początek VI kadencji
Członek Zarządu Powiatu w Chełmie
Oświadczenie majątkowe za rok 2019
Oświadczenie majątkowe za rok 2018
Oświadczenie majątkowe - początek VI kadencji
Oświadczenie majątkowe - początek VI kadencji
Oświadczenie majątkowe za 2018 rok
Członek Zarządu Powiatu w Chełmie
Oświadczenie majątkowe za rok 2019
Oświadczenie majątkowe za rok 2018
Oświadczenie majątkowe - początek VI kadencji
Członek Zarządu Powiatu w Chełmie
Oświadczenie majątkowe - koniec IV kadencji
Członek Zarządu Powiatu w Chełmie
Oświadczenie majątkowe - koniec V kadencji
Oświadczenie majątkowe za rok 2017
Oświadczenie majątkowe za rok 2016
Członek Zarządu Powiatu w Chełmie
Oświadczenie majątkowe za rok 2019
Oświadczenie majątkowe za 2018 r.
Oświadczenie majątkowe - początek VI kadencji
Członek Zarządu Powiatu w Chełmie
Oświadczenie majątkowe - koniec V kadencji
Oświadczenie majątkowe za rok 2017
Oświadczenie majątkowe za rok 2016
Oświadczenie majątkowe za 2015 rok
Oświadczenie majątkowe - początek V kadencji
Oświadczenie majątkowe za rok 2014
Członek Zarządu Powiatu w Chełmie
Oświadczenie majątkowe - zakończenie IV kadencji
Oświadczenie majątkowe za 2013 rok