Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwo Powiatowe w Chełmie

Zarząd Powiatu

Szczegółowe wyszukiwanie
Członek Zarządu Powiatu w Chełmie
Oświadczenie majątkowe - koniec V kadencji
Stanowisko pracownika - Członek Zarządu Powiatu w Chełmie
Oświadczenie majątkowe za rok 2017
Stanowisko pracownika - Członek Zarządu Powiatu
Członek Zarządu Powiatu w Chełmie
Oświadczenie majątkowe za rok 2021
Stanowisko pracownika - starosta
Oświadczenie majątkowe za rok 2020
Stanowisko pracownika - Starosta Chełmski
Członek Zarządu Powiatu w Chełmie
Oświadczenie majątkowe - koniec V kadencji
Stanowisko pracownika - Członek Zarządu Powiatu w Chełmie
Oświadczenie majątkowe za rok 2017
Stanowisko pracownika - Członek Zarządu Powiatu
Członek Zarządu Powiatu w Chełmie
Oświadczenie majątkowe za rok 2021
Stanowisko pracownika - Członek Zarzadu
Oświadczenie majątkowe za rok 2020
Stanowisko pracownika - Członek Zarządu
Oświadczenie majątkowe za rok 2019
Stanowisko pracownika - Członek Zarządu Powiatu
Oświadczenie majątkowe za 2018 r.
Oświadczenie majątkowe - początek VI kadencji
Stanowisko pracownika - Członek Zarządu Powiatu w Chełmie
Członek Zarządu Powiatu w Chełmie
Oświadczenie majątkowe za rok 2021
Stanowisko pracownika - wicestarosta
Oświadczenie majątkowe za rok 2020
Stanowisko pracownika - Wicestarosta Chełmski
Oświadczenie majątkowe za rok 2019
Stanowisko pracownika - wicestarosta
Oświadczenie majątkowe za 2018 rok
Stanowisko pracownika - Wicestarosta
Oświadczenie majątkowe - początek VI kadencji
Stanowisko pracownika - Wicestarosta
Oświadczenie majątkowe - początek VI kadencji
Stanowisko pracownika - Wicestarosta
Oświadczenie majątkowe za rok 2018
Stanowisko pracownika - Wicestarosta
Członek Zarządu Powiatu w Chełmie
Oświadczenie majątkowe za rok 2021
Stanowisko pracownika - Członek Zarzadu
Oświadczenie majątkowe za rok 2020
Stanowisko pracownika - Członek Zarządu
Oświadczenie majątkowe za rok 2019
Stanowisko pracownika - Członek Zarządu Powiatu
Oświadczenie majątkowe - początek VI kadencji
Stanowisko pracownika - Członek Zarządu Powiatu w Chełmie
Oświadczenie majątkowe za rok 2018
Stanowisko pracownika - Członek Zarządu Powiatu w Chełmie
Członek Zarządu Powiatu w Chełmie
Oświadczenie majątkowe - koniec V kadencji
Stanowisko pracownika - Wicestarosta
Oświadczenie majątkowe za rok 2017
Stanowisko pracownika - Wicestarosta
Członek Zarządu Powiatu w Chełmie
Oświadczenie majątkowe za rok 2021
Stanowisko pracownika - Członek Zarzadu
Oświadczenie majątkowe za rok 2020
Stanowisko pracownika - Członek Zarządu
Oświadczenie majątkowe za rok 2019
Stanowisko pracownika - Członek Zarzadu Powiatu
Oświadczenie majątkowe za 2018 r.
Stanowisko pracownika - Członek Zarządu Powiatu w Chełmie
Oświadczenie majątkowe - początek VI kadencji
Stanowisko pracownika - Członek Zarządu Powiatu w Chełmie
Członek Zarządu Powiatu w Chełmie
Oświadczenie majątkowe - koniec V kadencji
Stanowisko pracownika - Członek Zarządu Powiatu w Chełmie
Oświadczenie majątkowe za rok 2017
Stanowisko pracownika - Członek Zarządu