Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwo Powiatowe w Chełmie

Wicestarosta

Imię i Nazwisko Stanowisko Kadencja Okres Kolejność Zdjecie Dane
Jerzy Kwiatkowski Wicestarosta 0 6
Imię i nazwisko
Stanowisko
Wicestarosta
Obowiązki

1. Wicestarosta wykonuje zadania i kompetencje w zakresie określonym przez Starostę.
2. W czasie nieobecności Starosty lub niemożności wykonywania funkcji, zadania i kompetencje w zakresie kierowania Starostwem wykonuje Wicestarosta.
3. Wicestarosta sprawuje bezpośredni nadzór nad pracą:

1) Wydziału Architektury i Budownictwa;
2) Wydziału Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami;
3) Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych;
4) Wydziału Komunikacji i Spraw Obywatelskich.