Osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Starosty

Powiatowy Urząd Pracy
Oświadczenie majątkowe za rok 2019
Oświadczenie majątkowe za rok 2018
Oświadczenie majątkowe za rok 2017
Oświadczenie majątkowe za rok 2016
Oświadczenie majątkowe za rok 2015
Oświadczenie majątkowe za rok 2014
Oświadczenie majątkowe za rok 2013
Wydział Infrastruktury
Powołanie na stanowisko
Oświadczenie majątkowe za rok 2019
Powiatowy Urząd Pracy
Oświadczenie majątkowe za rok 2019
Oświadczenie majątkowe za rok 2018
Oświadczenie majątkowe za rok 2017
Oświadczenie majątkowe za rok 2016
Oświadczenie majątkowe za rok 2015
Oświadczenie majątkowe za rok 2014
Oświadczenie majątkowe za rok 2013
Oświadczenie majątkowe za rok 2013
Wydział Budownictwa i Ochrony Środowiska
Ustanie zatrudnienia na stanowisku
Oświadczenie majątkowe za 2015 rok
Oświadczenie majątkowe za rok 2014
Oświadczenie majątkowe za rok 2013
Wydział Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami
Oświadczenie majątkowe za rok 2019
Oświadczenie majątkowe za rok 2018
Oświadczenie majątkowe za rok 2017
Oświadczenie majątkowe za rok 2016
Oświadczenie majątkowe za 2015 rok
Oświadczenie majątkowe za rok 2014
Oświadczenie majątkowe za rok 2013
Wydział Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska
Ustanie zatrudnienia na stanowisku
Oświadczenie majątkowe - powołanie na stanowisko
Wydział Komunikacji i Spraw Obywatelskich
Nadanie upoważnienia
Powiatowy Urząd Pracy
Oświadczenie majątkowe za rok 2018
Oświadczenie majątkowe za rok 2017
Oświadczenie majątkowe za rok 2016
Oświadczenie majątkowe za rok 2015
Oświadczenie majątkowe za rok 2014
Oświadczenie majątkowe za rok 2013
Powiatowy Urząd Pracy
Oświadczenie majątkowe za rok 2019
Oświadczenie majątkowe za rok 2018
Wydział Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska
Oświadczenie majątkowe za rok 2019
oświadczenie majątkowe - powołanie na stanowisko
Wydział Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Leśnictwa
Oświadczenie majątkowe za rok 2018
Wydział Spraw Społecznych, Obywatelskich i Obronnych
Oświadczenie majątkowe - ustanie zatrudnienia na stanowisku
Oświadczenie majątkowe za rok 2014
Oświadczenie majątkowe za rok 2013
Wydział Komunikacji i Spraw Obywatelskich
Nadanie upoważnienia
Oświadczenie majątkowe za rok 2019
Oświadczenie majątkowe za rok 2018
Oświadczenie majątkowe za rok 2017
Oświadczenie majątkowe za rok 2016
Oświadczenie majątkowe za rok 2015
Powiatowy Urząd Pracy
Oświadczenie majątkowe za rok 2019
Oświadczenie majątkowe za rok 2018
Oświadczenie majątkowe za rok 2017
Oświadczenie majątkowe za rok 2016
Oświadczenie majątkowe za rok 2015
Oświadczenie majątkowe za rok 2014
Oświadczenie majątkowe za rok 2013
Wydział Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska
oświadczenie majątkowe - powołanie na stanowisko
Oświadczenie majątkowe za rok 2017 - ustanie zatrudnienia na stanowisku.
Oświadczenie majątkowe za rok 2016
Oświadczenie majątkowe za rok 2014
Wydział Rolnictwa i Leśnictwa
Oświadczenie majątkowe za 2015 rok
Powiatowy Urząd Pracy
Oświadczenie majątkowe za rok 2016
Oświadczenie majątkowe - ustanie zatrudnienia
Oświadczenie majątkowe za rok 2015
Oświadczenie majątkowe za 2015 rok
Oświadczenie majątkowe za rok 2014
Oświadczenie majątkowe za rok 2013
Powiatowy Urząd Pracy
Oświadczenie majątkowe za rok 2019
Oświadczenie majątkowe za rok 2018
Oświadczenie majątkowe za rok 2017
Oświadczenie majątkowe za rok 2016
Oświadczenie majątkowe za rok 2015
Oświadczenie majątkowe za rok 2014
Oświadczenie majątkowe za rok 2013
Wydział Komunikacji i Spraw Obywatelskich
Oświadczenie majątkowe za rok 2019
Oświadczenie majątkowe za rok 2018
Oświadczenie majątkowe za rok 2017
Oświadczenie majątkowe za rok 2016
Oświadczenie majątkowe za rok 2015
Wydział Komunikacji
Oświadczenie majątkowe za rok 2013
Wydział Komunikacji i Spraw Obywatelskich
Nadanie upoważnienia
Wydział Komunikacji i Spraw Obywatelskich
Oświadczenie majątkowe za rok 2019
Oświadczenie majątkowe za rok 2018
Oświadczenie majątkowe za rok 2017
Oświadczenie majątkowe za rok 2016
Oświadczenie majątkowe za rok 2015
Wydział Komunikacji
Oświadczenie majątkowe za rok 2014
Oświadczenie majątkowe za rok 2013
Wydział Komunikacji i Spraw Obywatelskich
Nadanie upoważnienia
Wydział Komunikacji
Oświadczenie majątkowe - ustanie zatrudnienia na stanowisku
Oświadczenie majątkowe za rok 2014
Oświadczenie majątkowe za rok 2013
Wydział Edukacji, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych
zatrudnienie na stanowisku
Oświadczenie majątkowe za 2015 rok
Powiatowy Urząd Pracy
Oświadczenie majątkowe za rok 2019
Oświadczenie majątkowe za rok 2018
Oświadczenie majątkowe za rok 2017
Oświadczenie majątkowe za rok 2016
Oświadczenie majątkowe za rok 2015
Oświadczenie majątkowe za rok 2014
Oświadczenie majątkowe za rok 2013
Wydział Komunikacji i Spraw Obywatelskich
Oświadczenie majątkowe za rok 2019
Oświadczenie majątkowe za rok 2018
Oświadczenie majątkowe za rok 2017
Oświadczenie majątkowe za rok 2016
Oświadczenie majątkowe - zatrudnienie
Oświadczenie majątkowe za rok 2015
Wydział Edukacji, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych
Oświadczenie majątkowe za rok 2019
Oświadczenie majątkowe za rok 2018
Oświadczenie majątkowe za rok 2017
Powołanie na stanowisko
Oświadczenie majątkowe za rok 2016
Wydział Architektury i Budownictwa
zatrudnienie na stanowisku
Oświadczenie majątkowe za rok 2019
Oświadczenie majątkowe za rok 2018
Oświadczenie majątkowe za rok 2017
Oświadczenie majątkowe za rok 2016
Oświadczenie majątkowe za 2015 rok
Wydział Komunikacji i Spraw Obywatelskich
Oświadczenie majątkowe za rok 2019
Oświadczenie majątkowe za rok 2018
oświadczenie majątkowe - powołanie na stanowisko
Oświadczenie majątkowe za rok 2017
Oświadczenie majątkowe za rok 2016
Oświadczenie majątkowe za rok 2015
Wydział Komunikacji
Oświadczenie majątkowe za rok 2014
Oświadczenie majątkowe za rok 2013
Wydział Komunikacji i Spraw Obywatelskich
Oświadczenie majątkowe za rok 2019
Oświadczenie majątkowe za rok 2018
Oświadczenie majątkowe za rok 2017
Oświadczenie majątkowe za rok 2016
Oświadczenie majątkowe za rok 2015
Wydział Komunikacji
Oświadczenie majątkowe za rok 2013
Wydział Architektury i Budownictwa
Rozwiązanie zatrudnienia
Oświadczenie majątkowe za rok 2015
Oświadczenie majątkowe za rok 2014
Oświadczenie majątkowe - powołanie
Wydział Rolnictwa i Leśnictwa
Oświadczenie majątkowe - ustanie zatrudnienia na stanowisku
Oświadczenie majątkowe za rok 2013
Powiatowy Urząd Pracy
Oświadczenie majątkowe za rok 2013
Oświadczenie majątkowe za rok 2019
Oświadczenie majątkowe za rok 2018
Oświadczenie majątkowe za rok 2017
Oświadczenie majątkowe za rok 2016
Oświadczenie majątkowe za rok 2015
Powiatowy Urząd Pracy
Oświadczenie majątkowe za rok 2019
Oświadczenie majątkowe za rok 2018
Oświadczenie majątkowe za rok 2016
Oświadczenie majątkowe za rok 2015
Oświadczenie majątkowe za rok 2013
Wydział Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami
Oświadczenie majątkowe za rok 2019
Oświadczenie majątkowe za rok 2018
Oświadczenie majątkowe za rok 2017
Oświadczenie majątkowe za rok 2016
Oświadczenie majątkowe za 2015 rok
Oświadczenie majątkowe za rok 2014
Oświadczenie majątkowe za rok 2013