Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwo Powiatowe w Chełmie

Osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Starosty

Szczegółowe wyszukiwanie
Powiatowy Urząd Pracy
Oświadczenie majątkowe za rok 2021
Stanowisko pracownika - starszy inspektor w Powiatowym Urzędzie Pracy
Oświadczenie majątkowe za rok 2020
Stanowisko pracownika - starszy inspektor
Oświadczenie majątkowe za rok 2019
Stanowisko pracownika - starszy inspektor
Oświadczenie majątkowe za rok 2018
Stanowisko pracownika - Starszy inspektor
Oświadczenie majątkowe za rok 2017
Stanowisko pracownika - Starszy inspektor w Powiatowym Urzędzie Pracy
Oświadczenie majątkowe za rok 2016
Stanowisko pracownika - Starszy inspektor w Powiatowym Urzędzie Pracy
Oświadczenie majątkowe za rok 2015
Stanowisko pracownika - Starszy Inpektor w Powiatowytm Urzędzie Pracy
Wydział Infrastruktury
Oświadczenie majątkowe za rok 2021
Stanowisko pracownika - dyrektor Wydziału Infrastruktury
Oświadczenie majątkowe za rok 2020
Stanowisko pracownika - dyrektor Wydziału
Powołanie na stanowisko
Stanowisko pracownika - dyrektor Wydziału Infrastruktury
Oświadczenie majątkowe za rok 2019
Stanowisko pracownika - dyrektor
Wydział Edukacji, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych
Powołanie na stanowisko.
Stanowisko pracownika - Dyrektor Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych
Powiatowy Urząd Pracy
Oświadczenie majątkowe za rok 2021
Stanowisko pracownika - inspektor w Powiatowym Urzędzie Pracy
Oświadczenie majątkowe za rok 2020
Stanowisko pracownika - inspektor
Oświadczenie majątkowe za rok 2019
Stanowisko pracownika - inspektor
Oświadczenie majątkowe za rok 2018
Stanowisko pracownika - Inspektor - pośrednik pracy
Oświadczenie majątkowe za rok 2017
Stanowisko pracownika - Pośrednik pracy w Powiatowym Urzędzie Pracy
Oświadczenie majątkowe za rok 2016
Stanowisko pracownika - Pośrednik pracy w Powiatowym Urzędzie Pracy
Oświadczenie majątkowe za rok 2015
Stanowisko pracownika - Pośrednik pracy w Powiatowytm Urzędzie Pracy
Wydział Budownictwa i Ochrony Środowiska
Ustanie zatrudnienia na stanowisku
Stanowisko pracownika - Dyrektor wydziału w Starostwie Powiatowym
Oświadczenie majątkowe za 2015 rok
Stanowisko pracownika - Dyrektor wydziału w Starostwie Powiatowym
Oświadczenie majątkowe za rok 2014
Stanowisko pracownika - Dyrektor Wydziału Budownictwa i Ochrony Środowiska
Wydział Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami
Oświadczenie majątkowe za rok 2021
Stanowisko pracownika - zastępca dyrektora Wydziału Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami
Oświadczenie majątkowe za rok 2020
Stanowisko pracownika - zastępca dyrektora Wydziału
Oświadczenie majątkowe za rok 2019
Stanowisko pracownika - zastępca dyrektora
Oświadczenie majątkowe za rok 2018
Stanowisko pracownika - Zastępca dyrektora
Oświadczenie majątkowe za rok 2017
Stanowisko pracownika - z-ca Dyrektora Wydziału Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami
Oświadczenie majątkowe za rok 2016
Stanowisko pracownika - Zastępca dyrektpra wydziału
Oświadczenie majątkowe za 2015 rok
Stanowisko pracownika - Zastępca Dyrektora Wydziału
Oświadczenie majątkowe za rok 2014
Stanowisko pracownika - z-ca Dyrektora Wydziału Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami
Wydział Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska
Ustanie zatrudnienia na stanowisku
Stanowisko pracownika - p. o. dyrektora wydziału
Oświadczenie majątkowe - powołanie na stanowisko
Stanowisko pracownika - p.o. dyrektora w Wydziale Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska
Wydział Komunikacji i Spraw Obywatelskich
Oświadczenie majątkowe za rok 2021
Stanowisko pracownika - podinspektor w Wydziale Komunikacji i Spraw Obywatelskich
Oświadczenie majątkowe za rok 2020
Stanowisko pracownika - podinspektor w Wydziale Komunikacji i Spraw Obywatelskich
Nadanie upoważnienia
Stanowisko pracownika - podinspektor w Wydziale Komunikacji i Spraw Obywatelskich
Powiatowy Urząd Pracy
Oświadczenie majątkowe za rok 2018
Stanowisko pracownika - Starszy inspektor powiatowy
Oświadczenie majątkowe za rok 2017
Stanowisko pracownika - Starszy Inspektor w Powiatowym Urzędzie Pracy
Oświadczenie majątkowe za rok 2016
Stanowisko pracownika - Starszy inspektor w Powiatowym Urzędzie Pracy
Oświadczenie majątkowe za rok 2015
Stanowisko pracownika - Starszy inspektor w Powiatowym Urzędzie Pracy
Powiatowy Urząd Pracy
Oświadczenie majątkowe za rok 2019
Stanowisko pracownika - p.o.dyrektora
Oświadczenie majątkowe za rok 2018
Stanowisko pracownika - Dyrektor
Wydział Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska
Oświadczenie majątkowe za rok 2021
Stanowisko pracownika - dyrektor Wydziału Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska
Oświadczenie majątkowe za rok 2020
Stanowisko pracownika - dyrektor Wydziału
Oświadczenie majątkowe za rok 2019
Stanowisko pracownika - dyrektor
oświadczenie majątkowe - powołanie na stanowisko
Stanowisko pracownika - p. o. dyrektora wydziału
Wydział Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Leśnictwa
Oświadczenie majątkowe za rok 2018
Stanowisko pracownika - Dyrektor
Wydział Spraw Społecznych, Obywatelskich i Obronnych
Oświadczenie majątkowe - ustanie zatrudnienia na stanowisku
Stanowisko pracownika - Dyrektor Wydziału Spraw Społecznych, Obywatelskich i Obronnych
Oświadczenie majątkowe za rok 2014
Stanowisko pracownika - Dyrektor Wydziału Spraw Społecznych, Obywatelskich i Obronnych
Wydział Komunikacji i Spraw Obywatelskich
Nadanie upoważnienia
Stanowisko pracownika - Podinspektor w Starostwie Powiatowym
oświadczenie majątkowe za rok 2020
Stanowisko pracownika - podinspektor w Wydziale Komunikacji i Spraw Obywatelskich
Oświadczenie majątkowe za rok 2019
Stanowisko pracownika - podinspektor
Oświadczenie majątkowe za rok 2018
Stanowisko pracownika - Podinspektor
Oświadczenie majątkowe za rok 2017
Stanowisko pracownika - Podinspektor w Starostwie Powiatowym
Oświadczenie majątkowe za rok 2016
Stanowisko pracownika - Podinspektor w Starostwie Powiatowym
Oświadczenie majątkowe za rok 2015
Stanowisko pracownika - Podinspektor w Starostwie Powiatowym
Powiatowy Urząd Pracy
Oświadczenie majątkowe za rok 2021
Stanowisko pracownika - kierownik działu w Powiatowym Urzędzie Pracy
Oświadczenie majątkowe za rok 2020
Stanowisko pracownika - kierownik działu w PUP
Oświadczenie majątkowe za rok 2019
Stanowisko pracownika - kierownik działu
Oświadczenie majątkowe za rok 2018
Stanowisko pracownika - Kierownik działu
Oświadczenie majątkowe za rok 2017
Stanowisko pracownika - Kierownik działu w Powiatowym Urzędzie Pracy
Oświadczenie majątkowe za rok 2016
Stanowisko pracownika - Kierownik działu w Powiatowym Urzędzie Pracy
Oświadczenie majątkowe za rok 2015
Stanowisko pracownika - Kierownik działu w Powiatowym Urzędzie Pracy
Wydział Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska
oświadczenie majątkowe - powołanie na stanowisko
Stanowisko pracownika - p.o. Dyrektora Wydziału Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska
Oświadczenie majątkowe za rok 2017 - ustanie zatrudnienia na stanowisku.
Stanowisko pracownika - p. o. dyrektora Wydziału Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska
Oświadczenie majątkowe za rok 2016
Stanowisko pracownika - P. o. Dyrektora wydziału w Starostwie Powiatowym
Oświadczenie majątkowe za rok 2014
Stanowisko pracownika - p.o. Dyrektora Wydziału Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska
Wydział Rolnictwa i Leśnictwa
Oświadczenie majątkowe za 2015 rok
Stanowisko pracownika - p.o. Dyrektora wydziału w Starostwie Powiatowym
Powiatowy Urząd Pracy
Oświadczenie majątkowe - ustanie zatrudnienia
Stanowisko pracownika - Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy
Oświadczenie majątkowe za rok 2016
Stanowisko pracownika - Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy
Oświadczenie majątkowe za 2015 rok
Stanowisko pracownika - Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy
Oświadczenie majątkowe za rok 2015
Stanowisko pracownika - Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy
Powiatowy Urząd Pracy
Oświadczenie majątkowe za rok 2021
Stanowisko pracownika - główny księgowy w Powiatowym Urzędzie Pracy
Oświadczenie majątkowe za rok 2020
Stanowisko pracownika - główny księgowy
Oświadczenie majątkowe za rok 2019
Stanowisko pracownika - główny księgowy
Oświadczenie majątkowe za rok 2018
Stanowisko pracownika - Główny księgowy
Oświadczenie majątkowe za rok 2017
Stanowisko pracownika - Główny księgowy w Powiatowym Urzędzie Pracy
Oświadczenie majątkowe za rok 2016
Stanowisko pracownika - Główny księgowy w Powiatowym Urzędzie Pracy
Oświadczenie majątkowe za rok 2015
Stanowisko pracownika - Główny księgowy w Powiatowym Urzędzie Pracy
Wydział Komunikacji i Spraw Obywatelskich
Oświadczenie majątkowe za rok 2021
Stanowisko pracownika - dyrektor Wydziału Komunikacji i Spraw Obywatelskich
Oświadczenie majątkowe za rok 2020
Stanowisko pracownika - dyrektor Wydziału
Oświadczenie majątkowe za rok 2019
Stanowisko pracownika - dyrektor
Oświadczenie majątkowe za rok 2018
Stanowisko pracownika - Dyrektor
Oświadczenie majątkowe za rok 2017
Oświadczenie majątkowe za rok 2016
Stanowisko pracownika - Dyrektor wydziału w Starostwie Powiatowym
Oświadczenie majątkowe za rok 2015
Stanowisko pracownika - p.o. Dyrektora wydziału w Starostwie Powiatowym
Wydział Komunikacji i Spraw Obywatelskich
Oświadczenie majątkowe za rok 2021
Stanowisko pracownika - podinspektor w Wydziale Komunikacji i Spraw Obywatelskich
Nadanie upoważnienia
Stanowisko pracownika - podinspektor w Wydziale Komunikacji i Spraw Obywatelskich
Oświadczenie majątkowe za rok 2020
Stanowisko pracownika - podinspektor w Wydziale Komunikacji i Spraw Obywatelskich
Wydział Komunikacji i Spraw Obywatelskich
Oświadczenie majątkowe za rok 2021
Stanowisko pracownika - inspektor w Wydziale Komunikacji i Spraw Obywatelskich
Oświadczenie majątkowe za rok 2020
Stanowisko pracownika - inspektor w Wydziale Komunikacji i Spraw Obywatelskich
Oświadczenie majątkowe za rok 2019
Stanowisko pracownika - inspektor
Oświadczenie majątkowe za rok 2018
Stanowisko pracownika - Inspektor
Oświadczenie majątkowe za rok 2017
Stanowisko pracownika - Inspektor w Starostwie Powiatowym
Oświadczenie majątkowe za rok 2016
Stanowisko pracownika - Inspektor w Starostwie Powiatowym
Oświadczenie majątkowe za rok 2015
Stanowisko pracownika - Inspektor w Starostwie Powiatowym
Wydział Komunikacji
Oświadczenie majątkowe za rok 2014
Stanowisko pracownika - Inspektor w Wydziale Komunikacji
Wydział Komunikacji i Spraw Obywatelskich
Nadanie upoważnienia
Stanowisko pracownika - podinspektor w Wydziale Komunikacji i Spraw Obywatelskich
Oświadczenie majątkowe za rok 2021
Stanowisko pracownika - podinspektor w Wydziale Komunikacji i Spraw Obywatelskich
Oświadczenie majątkowe za rok 2020
Stanowisko pracownika - podinspektor w Wydziale Komunikacji i Spraw Obywatelskich
Wydział Komunikacji
Oświadczenie majątkowe - ustanie zatrudnienia na stanowisku
Stanowisko pracownika - Dyrektor Wydziału Komunikacji
Wydział Edukacji, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych
zatrudnienie na stanowisku
Stanowisko pracownika - Dyrektor wydziału
Oświadczenie majątkowe za 2015 rok
Stanowisko pracownika - Dyrektor wydziału
Powiatowy Urząd Pracy
Oświadczenie majątkowe za rok 2021
Stanowisko pracownika - starszy inspektor w Powiatowym Urzędzie Pracy
Oświadczenie majątkowe za rok 2020
Stanowisko pracownika - starszy inspektor
Oświadczenie majątkowe za rok 2019
Stanowisko pracownika - starszy inspektor
Oświadczenie majątkowe za rok 2018
Stanowisko pracownika - Starszy inspektor powiatowy
Oświadczenie majątkowe za rok 2017
Stanowisko pracownika - Starszy inspektor w Powiatowym Urzędzie Pracy
Oświadczenie majątkowe za rok 2016
Stanowisko pracownika - Starszy inspektor powiatowy w Powiatowym Urzędzie Pracy
Oświadczenie majątkowe za rok 2015
Stanowisko pracownika - Starszy Inspektor w Powiatowym Urzędzie Pracy
Wydział Komunikacji i Spraw Obywatelskich
Oświadczenie majątkowe za rok 2021
Stanowisko pracownika - inspektor w Wydziale Komunikacji i Spraw Obywatelskich
Oświadczenie majątkowe za rok 2019
Stanowisko pracownika - inspektor
Oświadczenie majątkowe za rok 2018
Stanowisko pracownika - Inspektor
Oświadczenie majątkowe za rok 2017
Stanowisko pracownika - Inspektor w Starostwie Powiatowym
Oświadczenie majątkowe za rok 2016
Stanowisko pracownika - Inspektor w Starostwie Powiatowym
Oświadczenie majątkowe - zatrudnienie
Stanowisko pracownika - Inspektor w Wydziale Komunikacji i Spraw Obywatelskich
Oświadczenie majątkowe za rok 2015
Stanowisko pracownika - Inspektor w Starostwie Powiatowym
Wydział Architektury i Budownictwa
Oświadczenie majątkowe za rok 2020
Stanowisko pracownika - podinspektor w Wydziale Komunikacji i Spraw Obywatelskich
Wydział Edukacji, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych
ustanie zatrudnienia na stanowisku z dniem 31 marca 2022 r.
Stanowisko pracownika - dyrektor Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych (do 31 marca 2022 r.)
Oświadczenie majątkowe za rok 2021
Stanowisko pracownika - dyrektor Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych (do 31 marca 2022 r.)
Oświadczenie majątkowe za rok 2020
Stanowisko pracownika - dyrektor Wydziału
Oświadczenie majątkowe za rok 2019
Stanowisko pracownika - dyrektor
Oświadczenie majątkowe za rok 2018
Stanowisko pracownika - Dyrektor
Oświadczenie majątkowe za rok 2017
Stanowisko pracownika - Dyrektor Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych
Powołanie na stanowisko
Stanowisko pracownika - Dyrektor wydziału w Starostwie Powiatowym
Oświadczenie majątkowe za rok 2016
Stanowisko pracownika - Dyrektor wydziału w Starostwie Powiatowym
Wydział Architektury i Budownictwa
zatrudnienie na stanowisku
Stanowisko pracownika - p.o. z-cy dyrektora wydziału
Oświadczenie majątkowe za rok 2021
Stanowisko pracownika - dyrektor Wydziału Architektury i Budownictwa
Oświadczenie majątkowe za rok 2020
Stanowisko pracownika - dyrektor Wydziału
Oświadczenie majątkowe za rok 2019
Stanowisko pracownika - dyrektor
Oświadczenie majątkowe za rok 2018
Stanowisko pracownika - Dyrektor
Oświadczenie majątkowe za rok 2017
Stanowisko pracownika - Dyrektor Wydziału Architektury i Budownictwa w Starostwie Powiatowym
Oświadczenie majątkowe za rok 2016
Stanowisko pracownika - Dyrektor wydziału w Starostwie Powiatowym
Oświadczenie majątkowe za 2015 rok
Stanowisko pracownika - p.o. z-cy dyrektora wydziału
Wydział Komunikacji i Spraw Obywatelskich
Oświadczenie majątkowe za rok 2021
Stanowisko pracownika - zastępca dyrektora Wydziału Komunikacji i Spraw Obywatelskich
Oświadczenie majątkowe za rok 2020
Stanowisko pracownika - zastępca dyrektora Wydziału
Oświadczenie majątkowe za rok 2019
Stanowisko pracownika - zastępca dyrektora
oświadczenie majątkowe - powołanie na stanowisko
Stanowisko pracownika - zastępca dyrektora
Oświadczenie majątkowe za rok 2018
Stanowisko pracownika - Zastępca dyrektora
Oświadczenie majątkowe za rok 2017
Stanowisko pracownika - Inspektor w Starostwie Powiatowym
Oświadczenie majątkowe za rok 2016
Stanowisko pracownika - Inspektor w Starostwie Powiatowym
Oświadczenie majątkowe za rok 2015
Stanowisko pracownika - Inspektor w Starostwie Powiatowym
Wydział Komunikacji
Oświadczenie majątkowe za rok 2014
Stanowisko pracownika - Inspektor w Wydziale Komunikacji
Wydział Komunikacji i Spraw Obywatelskich
Oświadczenie majątkowe za rok 2021
Stanowisko pracownika - inspektor w Wydziale Komunikacji i Spraw Obywatelskich
Oświadczenie majątkowe za rok 2020
Stanowisko pracownika - inspektor w Wydziale Komunikacji i Spraw Obywatelskich
Oświadczenie majątkowe za rok 2019
Stanowisko pracownika - inspektor
Oświadczenie majątkowe za rok 2018
Stanowisko pracownika - Inspektor
Oświadczenie majątkowe za rok 2017
Stanowisko pracownika - Inspektor w Starostwie Powiatowym
Oświadczenie majątkowe za rok 2016
Stanowisko pracownika - Inspektor w Starostwie Powiatowym
Oświadczenie majątkowe za rok 2015
Stanowisko pracownika - Inspektor w Starostwie Powiatowym
Wydział Architektury i Budownictwa
Rozwiązanie zatrudnienia
Stanowisko pracownika - Z-ca dyrektora wydziału w Starostwie Powiatowym
Oświadczenie majątkowe za rok 2015
Stanowisko pracownika - Z-ca dyrektora wydziału w Starostwie Powiatowym
Oświadczenie majątkowe za rok 2014
Stanowisko pracownika - z-ca Dyrektora Wydziału Architektury i Budownictwa
Oświadczenie majątkowe - powołanie
Stanowisko pracownika - z-ca Dyrektora Wydziału Architektury i Budownictwa
Wydział Rolnictwa i Leśnictwa
Oświadczenie majątkowe - ustanie zatrudnienia na stanowisku
Stanowisko pracownika - dyrektor Wydziału Rolnictwa i Leśnictwa
Wydział Komunikacji i Spraw Obywatelskich
Oświadczenie majątkowe za rok 2021
Stanowisko pracownika - podinspektor w Wydziale Komunikacji i Spraw Obywatelskich
Powiatowy Urząd Pracy
Oświadczenie majątkowe za rok 2021
Stanowisko pracownika - inspektor w Powiatowym Urzędzie Pracy
Oświadczenie majątkowe za rok 2020
Stanowisko pracownika - inspektor
Oświadczenie majątkowe za rok 2019
Stanowisko pracownika - inspektor
Oświadczenie majątkowe za rok 2018
Stanowisko pracownika - Starszy inspektor powiatowy
Oświadczenie majątkowe za rok 2017
Stanowisko pracownika - Inspektor w Powiatowym Urzędzie Pracy
Oświadczenie majątkowe za rok 2016
Stanowisko pracownika - Inspektor w Powiatowym Urzędzie Pracy
Oświadczenie majątkowe za rok 2015
Stanowisko pracownika - Inspektor w Powiatowym Urzędzie Pracy
Powiatowy Urząd Pracy
Oświadczenie majątkowe za rok 2021
Stanowisko pracownika - inspektor w Powiatowym Urzędzie Pracy
Oświadczenie majątkowe za rok 2020
Stanowisko pracownika - inspektor
Oświadczenie majątkowe za rok 2019
Stanowisko pracownika - inspektor
Oświadczenie majątkowe za rok 2018
Stanowisko pracownika - Inspektor - pośrednik pracy
Oświadczenie majątkowe za rok 2016
Stanowisko pracownika - Inspektor w Powiatowym Urzędzie Pracy
Oświadczenie majątkowe za rok 2015
Stanowisko pracownika - Inspektor w Powiatowym Urzędzie Pracy
Wydział Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami
Oświadczenie majątkowe za rok 2021
Stanowisko pracownika - dyrektor Wydziału Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami
Oświadczenie majątkowe za rok 2020
Stanowisko pracownika - dyrektor Wydziału
Oświadczenie majątkowe za rok 2019
Stanowisko pracownika - dyrektor
Oświadczenie majątkowe za rok 2018
Stanowisko pracownika - Dyrektor
Oświadczenie majątkowe za rok 2017
Stanowisko pracownika - Dyrektor Wydziału Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami
Oświadczenie majątkowe za rok 2016
Stanowisko pracownika - Dyrektor wydziału w Starostwie Powiatowym
Oświadczenie majątkowe za 2015 rok
Stanowisko pracownika - Dyrektor wydziału
Oświadczenie majątkowe za rok 2014
Stanowisko pracownika - Dyrektor Wydziału Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami