Radni

Rada Powiatu
Oświadczenie majątkowe za 2019 rok
Oświadczenie majątkowe za 2018 rok
Oświadczenie majątkowe - początek VI kadencji
Rada Powiatu
oświadczenie majątkowe - zakończenie V kadencji
Oświadczenie majątkowe za 2017 rok
Oświadczenie majątkowe za 2016 rok
oświadczenie majątkowe za 2015 rok
Oświadczenie majątkowe - początek V kadencji
oświadczenie majątkowe za 2014 rok (kwiecień 2015)
Rada Powiatu
oświadczenie majątkowe - zakończenie V kadencji
Oświadczenie majątkowe za 2017 rok
Oświadczenie majątkowe za 2016 rok
Oświadczenie majątkowe za 2015 rok
Oświadczenie majątkowe - zakończenie IV kadencji
oświadczenie majątkowe za 2014 rok (kwiecień 2015)
Oświadczenie majątkowe - początek V kadencji
Uzupełnienie do oświadczenia majątkowego na zakończenie IV kadencji
Oświadczenie majątkowe za rok 2013
Rada Powiatu
Oświadczenie majątkowe za 2019 rok
Oświadczenie majątkowe za 2018 rok
Oświadczenie majątkowe - początek VI kadencji
Rada Powiatu
korekta do oświadczenia majątkowego złożonego na początek VI kadencji
Oświadczenie majątkowe za 2019 rok
Oświadczenie majątkowe za 2018 rok
Oświadczenie majątkowe - początek VI kadencji
Rada Powiatu
Oświadczenie majątkowe - początek VI kadencji
Oświadczenie majątkowe za 2019 rok
Oświadczenie majątkowe za 2018 rok
Rada Powiatu
Oświadczenie majątkowe za 2019 rok
Oświadczenie majątkowe za 2018 rok
Oświadczenie majątkowe za 2017 rok
oświadczenie majątkowe - zakończenie V kadencji
korekta do oświadczenia majątkowego złożonego do 30 kwietnia 2017r
Oświadczenie majątkowe za 2016 rok
korekta do oświadczenia majątkowego złożonego w terminie do 30 kwietnia 2016r.
oświadczenie majątkowe za 2015 rok
korekta do oświadczenia majątkowego złożonego w terminie do 30 kwietnia 2016r.
Oświadczenie majątkowe - zakończenie IV kadencji
oświadczenie majątkowe za 2014 rok (kwiecień 2015)
Oświadczenie majątkowe - początek V kadencji
Oświadczenie majątkowe za rok 2013
Oświadczenie majątkowe - początek VI kadencji
Rada Powiatu
Oświadczenie majątkowe złożone w terminie 30 dni od daty złożenia ślubowania.
Oświadczenie majątkowe za 2019 rok
oświadczenie majątkowe - zakończenie V kadencji
Oświadczenie majątkowe za 2017 rok
korekta do oświadczenia majątkowego złożonego do 30 kwietnia 2017r
Oświadczenie majątkowe za 2016 rok
oświadczenie majątkowe za 2015 rok
Oświadczenie majątkowe - początek V kadencji
oświadczenie majątkowe za 2014 rok (kwiecień 2015)
Rada Powiatu
Oświadczenie majątkowe - zakończenie IV kadencji
Oświadczenie majątkowe za rok 2013
Rada Powiatu
Oświadczenie majątkowe - zakończenie IV kadencji
Oświadczenie majątkowe za rok 2013
Rada Powiatu
Oświadczenie majątkowe - zakończenie IV kadencji
Oświadczenie majątkowe za rok 2013
Rada Powiatu
Oświadczenie majątkowe - początek VI kadencji
Oświadczenie majątkowe za 2019 rok
Oświadczenie majątkowe za 2018 rok
Rada Powiatu
Oświadczenie majątkowe za 2019 rok
oświadczenie majątkowe - zakończenie V kadencji
Oświadczenie majątkowe za 2017 rok
korekta do oświadczenia majątkowego złożonego do 30 kwietnia 2017 r
Oświadczenie majątkowe za 2016 rok
oświadczenie majątkowe za 2015r
Oświadczenie majątkowe - zakończenie IV kadencji
oświadczenie za 2014 rok (kwiecień 2015)
Oświadczenie majątkowe - początek V kadencji
Oświadczenie majątkowe za rok 2013
Rada Powiatu
Oświadczenie majątkowe - zakończenie IV kadencji
Oświadczenie majątkowe za rok 2013
Rada Powiatu
oświadczenie majątkowe - zakończenie V kadencji
Oświadczenie majątkowe za 2017 rok
korekta do oświadczenia majątkowego złozonego do 30 kwietnia 2017 r
Oświadczenie majątkowe za 2016 rok
Oświadczenie majątkowe za 2015 rok
Oświadczenie majątkowe - zakończenie IV kadencji
Oświadczenie majątkowe - początek V kadencji
Oświadczenie majątkowe za rok 2013
oświadczenie majątkowe za 2014 rok (kwiecień 2015)
Rada Powiatu
oświadczenie majątkowe - zakończenie V kadencji
Oświadczenie majątkowe za 2017 rok
Oświadczenie majątkowe za 2016 rok
oświadczenie majątkowe za 2015 rok
Oświadczenie majątkowe - początek V kadencji
oświadczenie majątkowe za 214 rok (kwiecień 2015)
Rada Powiatu
Oświadczenie majątkowe za 2019 rok
Oświadczenie majątkowe za 2018 rok
oświadczenie majątkowe - zakończenie V kadencji
Oświadczenie majątkowe za 2017 rok
Oświadczenie majątkowe za 2016 rok
korekta do oświadczenia majątkowego złożonego do dnia 30 kwietnia 2016r.
oświadczenie majątkowe za 2015r
Oświadczenie majątkowe - początek V kadencji
oświadczenie za 2014 - kwiecień 2015
Rada Powiatu
Oświadczenie majątkowe - zakończenie IV kadencji
Oświadczenie majątkowe za rok 2013
Oświadczenie majątkowe za rok 2013
Rada Powiatu
oświadczenie majątkowe za 2015 rok
oświadczenie majątkowe za rok 2014
Rada Powiatu
Oświadczenie majątkowe - zakończenie IV kadencji
Oświadczenie majątkowe za rok 2013
Rada Powiatu
Oświadczenie majątkowe - początek VI kadencji
Oświadczenie majątkowe za 2019 rok
Oświadczenie majątkowe za 2018 rok
oświadczenie majątkowe - zakończenie V kadencji
Oświadczenie majątkowe za 2017 rok
Oświadczenie majątkowe za 2016 rok
oświadczenie majątkowe za 2015r
Oświadczenie majątkowe - początek V kadencji
oświadczenie za 2014r - kwiecień 2015
Rada Powiatu
Oświadczenie majątkowe - początek VI kadencji
Oświadczenie majątkowe za 2019 rok
Oświadczenie majątkowe za 2018 rok
oświadczenie majątkowe - zakończenie V kadencji
Oświadczenie majątkowe za 2017 rok
korekta oświadczenia majątkowego złożonego do 30 kwietnia 2017 r
Oświadczenie majątkowe za 2016 rok
oświadczenie majątlkowe za 2015r
Oświadczenie majątkowe - początek V kadencji
Uzupełnienie do oświadczenia majątkowego początek V kadencji
oświadczenie majątkowe za 2014 rok (kwiecień 2015)
Rada Powiatu
Oświadczenie majątkowe - początek VI kadencji
Oświadczenie majątkowe za 2018 rok
oświadczenie majątkowe - zakończenie V kadencji
Oświadczenie majątkowe za 2017 rok
Oświadczenia majątkowe za 2016 rok
oświadczenie majątkowe za 2015r
Oświadczenie majątkowe - początek V kadencji
oświadczenie majątkowe za 2014 rok (kwiecień 2015)
Rada Powiatu
Oświadczenie majątkowe - zakończenie IV kadencji
Oświadczenie majątkowe za rok 2013
Rada Powiatu
Oświadczenie majątkowe - początek VI kadencji
Oświadczenie majątkowe za 2019 rok
Oświadczenie majątkowe za 2018 rok
Rada Powiatu
Oświadczenie majątkowe za 2017 rok
oświadczenie majątkowe - zakończenie V kadencji
Oświadczenie majątkowe za 2016 rok
oświadczenie majątkowe za 2015 rok
Oświadczenie majątkowe - początek V kadencji
oświadczenie majątkowe za 2014 rok (kwiecień 2015)
Rada Powiatu
oświadczenie majątkowe - zakończenie V kadencji
Oświadczenie majątkowe za 2017 rok
Oświadczenie majątkowe za 2016 rok
oświadczenie majątkowe za 2015 rok
Oświadczenie majątkowe - zakończenie IV kadencji
oświadczenie majątkowe za 2014 rok (kwiecień 2015)
Oświadczenie majątkowe - początek V kadencji
Oświadczenie majątkowe za rok 2013
Rada Powiatu
Oświadczenie majątkowe - początek VI kadencji
Oświadczenie majątkowe za 2019 rok
Oświadczenie majątkowe za 2018 rok
Rada Powiatu
Oświadczenie majątkowe - początek VI kadencji
Oświadczenie majątkowe za 2019 rok
Oświadczenie majątkowe za 2018 rok
Oświadczenie majątkowe za 2013 rok
Rada Powiatu
Oświadczenie majątkowe - zakończenie IV kadencji
Oświadczenie majątkowe za rok 2013
Rada Powiatu
Oświadczenie majątkowe - początek VI kadencji
Oświadczenie majątkowe za 2019 rok
Oświadczenie majątkowe za 2018 rok
Oświadczenie majątkowe za 2018 rok - koniec kadencji
Oświadczenie majątkowe za 2017 rok
korekta do oświadczenia majątkowego złożonego do 30 kwietnia 2017 r.
Oświadczenie majątkowe za rok 2016
korekta oświadczenia majątkowego złożonego do 30 kwietnia 2017r
Korekta do oświadczenia majątkowego za 2015r, złożonego w terminie do 30 kwietnia 2016r.
Oświadczenie majątkowe za rok 2015
Oświadczenie majątkowe - początek V kadencji
Oświadczenie majątkowe za rok 2014
Rada Powiatu
Oświadczenie majątkowe - zakończenie IV kadencji
Oświadczenie majątkowe za rok 2013
Rada Powiatu
Oświadczenie majątkowe - początek VI kadencji
Oświadczenie majątkowe za 2019 rok
Oświadczenie majątkowe za 2018 rok
Rada Powiatu
Oświadczenie majątkowe - początek VI kadencji
Oświadczenie majątkowe za 2019 rok
Oświadczenie majątkowe za 2018 rok
Rada Powiatu
oświadczenie majątkowe - zakończenie V kadencji
Oświadczenie majątkowe za 2017 rok
Oświadczenie majątkowe za 2016 rok
Oświadczenie majątkowe złożone w terminie 30 dni od daty złożenia ślubowania.
Rada Powiatu
Oświadczenie majątkowe - początek VI kadencji
Oświadczenie majątkowe za 2019 rok
Oświadczenie majątkowe za 2018 rok
Rada Powiatu
oświadczenie majątkowe - zakończenie V kadencji
Oświadczenie majątkowe za 2017 rok
Oświadczenie majątkowe za 2016 rok
oświadczenie majątkowe za 2015 rok.
Oświadczenie majątkowe - początek V kadencji
oświadczenie majątkowe za 2014 rok (kwiecień 2015)
Rada Powiatu
Oświadczenie majątkowe - zakończenie IV kadencji
Oświadczenie majątkowe za rok 2013
Rada Powiatu
Oświadczenie majątkowe - początek VI kadencji
Oświadczenie majątkowe za 2019 rok
Oświadczenie majątkowe za 2018 rok
Rada Powiatu
oświadczenie majątkowe - zakończenie V kadencji
Oświadczenie majątkowe za 2017 rok
Oświadczenie majątkowe za 2016 rok
oświadczenie majątkowe za 2015r
Oświadczenie majątkowe - początek V kadencji
oświadczenie majątkowe za 2014 rok (kwiecień 2015)