Kontrola stanu technicznego dróg i mostów

Data ogłoszenia
2020-08-12
Termin składania ofert
2020-08-14 11:00
Treść

Zamówienie  podzielone na II części.

Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.

Część I zamówienia:

 Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie okresowej kontroli (rocznej) 92 dróg powiatowych na terenie Powiatu Chełmskiego. Długość dróg powiatowych to ok. 732,67 km (w tym 644,52 powierzchnia twarda, 88,15 km powierzchnia gruntowa).

Część II zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie kontroli okresowej (rocznej) 31 obiektów mostowych, zlokalizowanych w ciągach dróg powiatowych na terenie Powiatu Chełmskiego.

Informacje i dokumenty dotyczące przedmiotowego postępowania dostępne są na platformie przetargowej pod linkiem:

https://zamowienia.powiatchelmski.pl/#/offer/0467230d-6d9d-413a-93be-794d5a59ba61/Parts

Osoba odpowiedzialna za powstanie informacji: Paulina Czubadodano do BIP dnia 12-08-2020 12:54:41