Szczegóły oferty pracy

Powrót do ofert pracy

referent ds. administracyjnych

Jednostka ogłaszająca
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Chełmie
Data ogłoszenia
2008-10-08
Termin składania dokumentów
2008-10-22
Wymagane wykształcenie
Wyższe
Wymagania związane ze stanowiskiem
Wymagania niezbędne:
- ukończone szkolenie kancelaryjno-archiwalne I stopnia
- doświadczenie w pracy w administracji

Wymagania dodatkowe:
- umiejętność pracy w zespole
- komunikatywność
- biegła obsługa komputera: pakiet Office
Zakres obowiązków
- prowadzenie kancelarii inspektoratu,
- prowadzenie archiwum zakładowego,
- prowadzenie spraw kadrowych,
- obsługa sprawozdań statystycznych
Wymagane dokumenty
- kopia dowodu osobistego
- kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
- oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie,
- oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych i list motywacyjny
- Kopie świadectw pracy potwierdzających doświadczenie zawodowe
- kopia zaświadczenia potwierdzającego ukończenie kursu kancelaryjno-archiwalnego
Miejsce składania dokumentów
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Chełmie
Pl. Niepodległości 1
22-100 Chełm

Osoba odpowiedzialna za powstanie informacji: Jacek Adamczyk
Dodano do BIP dnia 26-08-2014 10:00:28