Obsługa bankowa budżetu Powiatu Chełmskiego

Data ogłoszenia
2020-09-28
Termin składania ofert
2020-10-09 10:00
Treść

1. Przedmiotem zamówienia jest obsługa bankowa budżetu Powiatu Chełmskiego.

2. Zakres zamówienia obejmuje w szczególności:

1) otwarcie i prowadzenie rachunków bieżących i pomocniczych w walucie krajowej oraz rachunków pomocniczych w walutach obcych dla Powiatu Chełmskiego (w tym Starostwa Powiatowego w Chełmie) i jego jednostek organizacyjnych,

2) dokonywanie operacji bankowych krajowych i zagranicznych (realizację poleceń przelewu, wpłat i wypłat gotówkowych),

3) zapewnienie systemu bankowości elektronicznej do obsługi rachunków bankowych.

Osoba odpowiedzialna za powstanie informacji: Artur Gizadodano do BIP dnia 28-09-2020 14:21:25