Wykonanie pracy geodezyjnej związanej z realizacją przez Starostę Chełmskiego zadań z zakresu geodezji i kartografii – Modernizacja szczegółowej osnowy geodezyjnej poziomej i pionowej na terenie gmin: Wierzbica, Sawin, Rejowiec, Rejowiec Fabryczny, Rejowiec Fabryczny - Miasto – etap 1 z podziałem na 4 zadania

Data ogłoszenia
2020-09-25
Termin składania ofert
2020-10-05 10:00
Osoba odpowiedzialna za powstanie informacji: Natalia Mataczyńskadodano do BIP dnia 25-09-2020 13:43:24